Przyroda

Park im. Jana Pawła II

InfoGdansk
7 listopada, 2021
Zdjęcie: Park im. Jana Pawła II w Gdańsku.

Park powstał w latach 1981-1983 na terenie dawnego gdańskiego portu lotniczego.

Wspomniane lotnisko działało do początku lat 70-tych, a potem zostało zastąpione przez większy i zdecydowanie bardziej rozwojowy port lotniczy w zachodniej części miasta.

Oficjalne otwarcie nowego lotniska odbyło się 2 maja 1974 roku i zgromadziło wielu ówczesnych prominentów i partyjnych dygnitarzy.

Papież Jan Paweł II w Gdańsku

Opisywany park powstał z myślą o rekreacji mieszkańców Zaspy i Przymorza, w tamtych czasach w tematyce budowy osiedli stosowano szerzej zakrojoną myśl urbanistyczną, jakiej próżno szukać w większości współczesnych „dzieł” deweloperskiej sztuki.

Parkowy teren urządzono na niezabudowanych wcześniej terenach lotniska, okolicę porastał kiedyś całkiem spory las sosnowy, tędy płynęła też struga Potoku Brzeźnieńskiego.

W dniu 12 czerwca 1987 roku w przestrzeni tego parku papież Jan Paweł II odprawił mszę świętą dla ok. 800 tysięcy wiernych. Nabożeństwo wpisało się w historię antyreżimowego sprzeciwu, a zbudowany wtedy ołtarz został uznany za najpiękniejszy z okresu pielgrzymek papieskich do Polski Do tej papieskiej wizyty nawiązuje ciekawy obelisk z Westerplatte, ustawiony u stóp potężnego Pomnika Obrońców Wybrzeża.

Papież Jan Paweł II po raz kolejny przyjechał do Gdańska w czerwcu 1999 roku, pamiątką z tej pielgrzymki jest Ołtarz Papieski zlokalizowany w matemblewskim sanktuarium.

W 2007 roku w opisywanym parku powstał tak zwany Zielony Pomnik, którego przestrzeń ciekawie i nietypowo upamiętnia postać i pontyfikat papieża.

Ciekawa przestrzeń Parku Jana Pawła II w Gdańsku

Powierzchnia tego parku wynosi 25 hektarów, jego obszar jest zakreślony przebiegiem ulicy Meissnera, Alei Rzeczypospolitej, Alei Jana Pawła II oraz od północy obszarem dzielnicy Przymorze.

Powierzchnię parku porasta drzewostan posadzony w latach 1982-1983, nasadzenia kilka lat późniejsze oraz uzupełnienia z 2006 roku. W parkowej przestrzeni zobaczyć też można monument autorstwa Gennadija Jerszowa oraz roślinną kompozycję Zielony Pomnik – dzieła upamiętniają wspomnianą wyżej mszę papieską z czerwca 1987 roku.

Zobacz też – Żwirownia i Transport Kruszywa – Logmar – Gdańsk i okolice

Na terenie rozległego parku zostały też rozsiane intrygujące dzieła sztuki, które powstały w trakcie Międzynarodowych Plenerów Rzeźby z Drewna.

W pobliżu przy Alei Jana Pawła II znajduje się pomnik „W Hołdzie Bohaterom” poświęcony pamięci rozstrzelanych w pobliżu polskich obrońców Poczty Polskiej.

Nieco dalej zobaczyć można rozległy Park im. Ronalda Reagana – ten największy gdański park miejski został wyróżniony główną nagrodą II edycji „Konkursu na najlepiej zorganizowaną przestrzeń publiczną w Polsce” przeprowadzonym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich. Na jego terenie znajduje się ciekawy pomnik patrona prezydenta Ronalda Reagana w towarzystwie papieża Jana Pawła II.

Galeria Park im. Jana Pawła II w Gdańsku - fotografie