Pomniki

Pomnik Obrońców Wybrzeża

InfoGdansk
11 marca, 2016
Zdjęcie: Pomnik Obrońców Wybrzeża z Westerplatte

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych monumentów gdańskich, decydują o tym ogromne wymiary pomnikowej konstrukcji jak też kontekst historyczny ważny dla turystów z całego świata.

Nigdy więcej wojny

Monument zbudowano według projektu artystów: Adam Haupta, Franciszka Duszenki i Henryka Kitowskiego, ich koncepcje wybrano spośród 63 innych propozycji. Pomnik przypomina wyszczerbiony bagnet wbity w ziemię. To ewidentnie pokojowy przekaz, jego znaczenie wzmacnia pobliski napis „Nigdy więcej wojny”.

Zbudowany z 236 granitowych bloków monument waży aż 1160 ton. Uroczystość odsłonięcia odbyła się w dniu 9 października 1966 roku.

W gigantycznym pomniku dominuje artystyczne wyobrażenie dwóch żołnierzy. W jednym z nich niektórzy widzą czerwonoarmistę. Inskrypcja „Chwała wyzwolicielom” pokazuje, że odniesień do przyjaźni polsko-radzieckiej rzeczywiście w tym pomniku nie brakuje. Te hasła trudno powiązać z obroną polskiego Wybrzeża, dlatego wielokrotnie podkreślano historyczną nieprawdziwość tego monumentu, domagano się nawet jego rozbiórki.

Naszym zdaniem pomnik należy rozpatrywać w kontekście czasów jego budowy i głębokiego podporządkowania polskich władz radzieckiej polityce. O budowie pomnika w innej formie nie było mowy, monument jest też zatem świadectwem powojennych losów naszego kraju. Chyba najlepszym rozwiązaniem byłby montaż informacyjnej tablicy wyjaśniającej pomnikowe błędy i przekłamania.

Pomnik z Westerplatte jest szeroko rozpoznawalnym symbolem Gdańska

Pomimo tych uchybień monument jest szeroko rozpoznawalnym symbolem Gdańska i jako taki powinien być zachowany.

Przy Pomniku Obrońców Wybrzeża kulminacyjny etap zwiedzania Westerplatte. Ten obszar jest uznawany za symboliczne miejsce rozpoczęcia się II wojny światowej, w 2003 roku rozporządzeniem Prezydenta RP teren przedwojennej polskiej placówki został uznany za Pomnik Historii.