Przyroda

Park Przymorze

InfoGdansk
7 listopada, 2021
Zdjęcie: Park Przymorze w Gdańsku.

W tym ciekawym obszarze parkowym znaleźć można sporo walorów przyrodniczych i odniesień do cysterskiej historii sprzed wielu stuleci.

Powierzchnia parku wynosi 5,2 hektara i jest z trzech stron ograniczona przebiegiem ulic Pomorskiej, Chłopskiej i Tysiąclecia.

Nazwa parku nawiązuje do pobliskiej dzielnicy mieszkaniowej, której bloki od lat 60-tych ubiegłego stulecia wyrastały na między innymi terenach poligonowych.

Od Konradshammer do parku miejskiego

Przez obszar „Parku Przymorze” płynie Potok Jelitkowski (w wyżej położonym odcinku określany jako Potok Oliwski, wzdłuż którego od XIII wieku budowano kolejne zakłady młyńskie. Rozległa okolica należała do oliwskich cystersów, którzy zgodnie z ulubioną sentencją „ora et labora” nie marnowali posiadanych zasobów i czasu.

Mniej więcej w połowie XVI stulecia tereny nabył rajca miejski Hans Connert, dzięki jego zaangażowaniu powstał spory zespół produkcyjny z kuźnią miedzi, garbarskim foluszem i letnią rezydencją z ogrodowym otoczeniem. Wspomniany rajca przeszedł do historii jako postać ciekawego formatu, dzięki szerokim zainteresowaniom i finansowemu zaangażowaniu wspominany był potem jako pierwszy mecenas sztuki w nowożytnym Gdańsku.

Obszar od nazwiska właściciela określany był jako Konradshammer.

W połowie XVII stulecia opisywane tereny należały do burmistrza gdańskiego Friedricha Ehlera i z jego inicjatywy nastąpiła przebudowa dworu, przy którym powstał większy park z pawilonem.

Kolejna rozbudowa tego dworsko-parkowego założenia nastąpiła w połowie XVIII wieku, gdy tereny należały do biskupa włocławskiego Walentego Czapskiego oraz jego bratanka Michała z małżonką z zasłużonego rodu Przebendowskich.

Do czasów obecnych zachowały się relikty wspomnianego dworu (ul. Pomorska 68), pawilon ogrodowy oraz nadal widoczny zarys dawnego założenia parkowego z wiekowym drzewostanem.

Ciekawe miejsca w Parku Przymorze

Układ obecnego parku nawiązuje do połowy XIX stulecia, ale uważnym okiem nadal można dostrzec echa jeszcze starszego ogrodu barokowego. O wartości tego obszaru decyduje między innymi cenny drzewostan z pomnikowymi okazami dębów, rzadko spotykanymi dębami kaukaskimi, daglezjami, kasztanowcami i robiniami.

Z dawnego dworu przetrwały relikty widoczne pod adresem ul. Pomorska 68, natomiast w bardzo dobrym stanie zachował się barokowy pawilon ogrodowy, w którym działa Autorska Galeria Rzeźby gdańskiego artysty Józefa Sarnowskiego.

Zobacz też – Znakomita pizza w Twoim ogrodzie – warto postawić na piec do pizzy

Przez obszar parku płynie wspomniany Potok Jelitkowski, a na środku dawnego stawu młyńskiego znajduje się malownicza wysepka oblegana przez ptactwo z rozległej okolicy.

W latach 1996-1997 została przeprowadzona rewitalizacja tego ciekawego terenu parkowego, prace sfinansowano ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zobacz też – Żwirownia i Transport Kruszywa – Logmar – Gdańsk i okolice

Do parku prowadzą wejścia od strony ulic: Pomorskiej, Chłopskiej i Tysiąclecia.

Wpis postał przy współpracy z Adwokat.

Galeria Park Przymorze w Gdańsku - fotografie