17 kwietnia, 2020 | InfoGdansk
Niepozorny ceglany zabytek na dobre wrósł w zabudowę głównej oliwskiej ulicy i mało kto zdaje sobie sprawę z jego długiej i bardzo interesującej historii. Obiekt powstał ...
21 listopada, 2018 | InfoGdansk
Manierystyczny budynek jest jednym z nielicznych zachowanych świeckich zabytków Starego Miasta. Obiekt powstał w latach 1599-1602 według projektu mistrza Antoniego van Obberghena i służył luterańskim ...
15 września, 2017 | InfoGdansk
Traktat pokojowy podpisany 3 maja 1660 roku oznaczał zakończenie przewlekłej i zupełnie niepotrzebnej wojny polsko-szwedzkiej. Zwaśnione strony wychodziły z konfliktu osłabione i bez jakichkolwiek korzyści ...
15 września, 2017 | InfoGdansk
Przez wiele stuleci w cysterskich kościołach nie było mowy o muzyce organowej, przyczyną surowe sformułowania zakonnej reguły. Dopiero w XV wieku zaczęto odstępować od tych ...
4 września, 2017 | InfoGdansk
W 1831 roku ustało działanie oliwskiego opactwa cystersów. Od tej pory kościół poklasztorny służył miejscowym katolikom, a tutejsi ewangelicy objęli skromną świątynię pod wezwaniem św. ...
1 2 3 23