Rozmaitości

Jakie są najnowsze technologie stosowane w renowacji i remoncie dachu przemysłowego?

InfoGdansk
26 kwietnia, 2023

Komisja Europejska w 2020 roku opublikowała strategię pt.: Fala renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia. W dokumencie tym wyodrębniono kilka terminów m.in.: ekologizację budynków. Szereg działań dot. eksploatacji budynków i materiałów wykorzystywanych w budownictwie ma zwiększyć zieloną powierzchnię miast, zaoszczędzić energię i zasoby wodne, poprawić klimat miejski i różnorodność biologiczną. Zmiany klimatyczne i zjawisko tzw. “miejskich wysp ciepła” spowodowały, że mury i dachy budynków zaczęto wykorzystywać jako tzw. “piątą elewację”.

 

Co to oznacza dla przemysłu dekarskiego? Jakich zmian w technologii renowacji płaskich dachów przemysłowych można się spodziewać?

 

Ekologiczne technologie renowacji dachów płaskich

 

Branża budowlana wypracowała kilka ekologicznych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych w renowacji budynków. Wśród nich można wyróżnić pojęcia tj.: dach chłodny, dach zielony i dach retencyjny. Jakiego rodzaju materiały i najnowsze technologie są w nich wykorzystywane?

 

 

  • Dach chłodny. Dotychczas w budownictwie stosowano pokrycia dachowe wykonane zazwyczaj z materiałów w ciemnych kolorach (w przypadku dachów płaskich i wielkopowierzchniowych — najczęściej czarne). Takie dachy absorbują znaczną część promieniowania słonecznego i szybko się nagrzewają. Zjawisko nagrzewania się dachów powoduje nie tylko szybszą degradację pokrycia dachowego. Generuje też wzrost zużycia energii na klimatyzację. Dzięki zastosowaniu w pokryciach dachowych wysoko refleksyjnego materiału, jakim jest membrana TPO, obniża się emisyjność budynków. Renowacje dachów przemysłowych w kierunku dachów chłodnych obok oszczędności energii przekładają się bezpośrednio na obniżenie emisji gazów cieplarnianych.

 

 

 

  • Dachy zielone. Inaczej biotyczne, czyli porośnięte zielenią. Mają podobny wpływ na mikroklimat jak dachy chłodne. W tego rodzaju pokryciach dachowych stosuje się hydroizolacyjne materiały tj. membrana EPDM czy membrana PVC. W przypadku budynków poddawanych renowacji, dachy pokryte roślinnością nagrzewają się w ponad dwa razy mniejszym stopniu, niż dachy z konwencjonalnym pokryciem (roczna amplituda w przypadku papy bitumicznej wynosi ok.100°C, a w przypadku dachów zielonych — tylko 40°C). Oprócz obniżenia temperatury na dachu i w budynku nasadzenia roślinne z dachów biotycznych przyczyniają się także do: ograniczania emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do klimatyzacji pomieszczeń, czy filtrowania zanieczyszczeń powietrza. 

 

 

 

  • Dach retencyjny. Głównym zadaniem dachów retencyjnych są działania służące zatrzymaniu i gromadzeniu wody opadowej na powierzchniach dachów. Biorąc pod uwagę ilość i rodzaj znajdującej się na dachu roślinności dachy retencyjne dzieli się na: dachy zielone z drenażem magazynującym, dachy bagienne, dachy z roślinnością pływającą oraz dachowe zbiorniki wody pozbawione roślinności. Płaskie i wielkopowierzchniowe dachy przemysłowe, ze względu na niewielki kąt nachylenia lub jego całkowity brak, wymagają wykonania profesjonalnego uszczelnienia za pomocą membran EPDM czy membran PVC. Szczególnie istotne przy renowacji dachów przemysłowych w kierunku dachów retencyjnych jest prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie warstw hydroizolacyjnych, które muszą sprostać takim wyzwaniom, jak np. przy budowie basenu.

 

 

Trendy w technologii izolacji dachów płaskich

 

Dokument Komisji Europejskiej to nie jedyne zobowiązanie w skali Europy, dotyczące transformacji różnych sektory gospodarki. Unia Europejska w ramach tzw. Europejskiego Zielonego Ładu zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku. Osiągnięcie tego celu ma być możliwe dzięki dekarbonizacji wszystkich sektorów gospodarki unijnej, w tym również budownictwa. Co to oznacza dla branży dekarskiej? 

 

Budownictwo w 38% odpowiada na światową emisję CO2. Aż 28% pochodzi z eksploatacji budynków, a 10% z procesów produkcji i wytwarzania materiałów, wykorzystywanych m.in. do izolacji dachów. W jaki sposób zmiany w podejściu do stosowania materiałów i technologii w renowacji i remontach dachów płaskich mogą przyczynić się do neutralności klimatycznej? 

 

Do niedawna najpopularniejszym materiałem do izolacji płaskich dachów była papa bitumiczna. Aktualnie w dostępnych na rynku materiałach do pokrywania dachów przemysłowych proponuje się alternatywne materiały tj.: membrana EPDM, membrana TPO czy membrana PCV. W porównaniu do tradycyjnej papy membrany są m.in. lżejsze, elastyczniejsze, bardziej wytrzymałe — a co w tym kontekście istotniejsze — bardziej ekologiczne. 

 

Czy papa bitumiczna jest nieekologiczna? 

 

Papa termozgrzewalna była stosowana w renowacji i remoncie dachów jako jedna z pierwszych technologii. Jest jednym z najstarszych materiałów używanych do uszczelniania dachów. Niestety charakteryzuje się też wysokim poziomem śladu węglowego, czyli całkowitej emisji gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia produktu (tzn.: proces produkcji, instalacja, okres użytkowania, utylizacja). W pierwszym cyklu życia papa bitumiczna nie emituje znacznie więcej CO2 niż inne materiały izolacyjne do dachów. Ze względu na krótki okres użytkowania (od 10 do 50 lat) i problematyczną utylizację (jako odpad specjalny, potrzebuje szczególnych środków unieszkodliwienia) zużycie CO2 wzrasta. To właśnie cykliczna utylizacja kolejnych warstw papy (średnio co 5 lat) wpływa na bardzo wysoki poziom emisji COw okresie eksploatacji budynków.

 

Zrównoważony rozwój w budownictwie — jakie materiały i technologie?

 

W niedalekiej przyszłości izolacje z papy bitumicznej zostaną zastąpione mniej emisyjnymi materiałami i technologiami. Jakie zrównoważone działania już teraz można brać pod uwagę przy renowacji i remoncie dachów przemysłowych?

 

  1. Aby dach był w dobrym stanie jak najdłużej, regularnie go kontroluj i konserwuj.
  2. Kiedy istniejąca warstwa papy bitumicznej nie nadaje się na podkład pod nową warstwę izolacji i trzeba ją usunąć, upewnij się, że proces utylizacji przebiega prawidłowo.
  3. Rozważ całkowitą zmianę pokrycia dachowego na bardziej nowoczesne i mniej emisyjne materiały.
  4. Wykorzystuj materiały i technologie o długim cyklu życia — sprawdzaj takie parametry jak: jakość czy trwałość izolacji. Zastosowanie bardziej kosztownej, ale o dłuższym cyklu życia technologii w fazie inwestycji, pozwoli Ci nie tylko zaoszczędzić — będzie bardziej ekologiczne.

Źródło: https://www.dohmann.pl/

Materiał zewnętrzny.