Niedaleko

Rzeka Łeba

InfoGdansk
1 września, 2022
Zdjęcie: Ujście Łeby do jeziora Łebsko.

Rzeka Łeba bierze swój początek w okolicy Borzestowa w powiecie kartuskim, następnie przecina trzy mezoregiony i uchodzi do Bałtyku w miejscowości o takiej samej nazwie.

Opisywana rzeka łączy kilka ciekawych miejscowości i zasila wiele jezior Pojezierza Kaszubskiego, stanowi przy tym ciek o interesujących walorach krajobrazowych i przyrodniczych.

Urozmaicony przebieg rzeki Łeby

Długość opisywanej rzeki wynosi 117 km, a powierzchnia jej zlewni 1801 km².

Wspomniany początek znajduje się na obszarze Pojezierza Kaszubskiego, rzeka przepływa więc przez ciąg malowniczych jezior: między innymi Długie Jezioro, Wielkie Jezioro, Jezioro Reskowskie, Jezioro Sianowskie i na końcu jezioro Łebsko. Ostatni wymieniony akwen stanowi trzecie co do wielkości jezioro w Polsce i w całości znajduje się na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego.

Z ciekawszych miejscowości połączonych przebiegiem opisywanej rzeki wymienić można: Miechucino, Sianowo, Staniszewo, Łęczyce, Lębork i Łebę. Sianowo od dłuższego czasu stanowi ważny ośrodek kultu religijnego, tutejsze sanktuarium przyciąga pielgrzymów z Pomorza i znacznie dalej położonych zakątków Polski.

Ciekawą miejscowością jest też Lębork, w którym zobaczyć można interesujące pozostałości zamku krzyżackiego, świetnie zachowane gotyckie fortyfikacje miejskie, monumentalny kościół św. Jakuba Apostoła oraz unikatowy pomnikowy czołg IS-2.

Za wspomnianym pojezierzem i ciągiem kaszubskich jezior rzeka Łeba przebija się przez wzniesienia morenowe. Natomiast za Tłuczewem jej spadek jest wyraźnie większy, w malowniczym przełomie Łeba meandruje i wyraźnie nabiera cech rzeki górskiej.

Rzeka Łeba.

Następnie opisywany ciek płynie przez Pradolinę Redy-Łeby, zatem mezoregion o polodowcowym pochodzeniu. Odcinek za Lęborkiem rozcina rozległą torfową dolinę, a za jeziorem Łebsko rzeka przebija się przez piaszczystą mierzeję i uchodzi do Morza Bałtyckiego.

Zobacz też – Korzyści posiadania rekuperacji w domu

Zatem przebieg Łeby jest bardzo urozmaicony i krajobrazowo ciekawy.

Rzeka Łeba – atrakcja dla wędkarzy i kajakarzy

Dolina rzeki została przez Instytut Ochrony Środowiska uznana za korytarz ekologiczny kategorii A rangi krajowej i rzeczywiście stanowi obszar siedlisk i rozrodu wielu gatunków zwierząt.

W rzece występuje ok. 20 gatunków ryb, Łeba jest jednym z największych w Polsce akwenów rozrodu troci wędrownej. W nurcie Łeby występują również: pstrąg potokowy, lipień, głowacz białopłetwy, koza, śliz i minóg strumieniowy.

Takie bogactwo przyciąga do rzeki wielu amatorów wędkarstwa, warto jednak pamiętać – połów na terenie Słowińskiego Parku Narodowego wymaga dodatkowego zezwolenia.

W dorzeczu Łeby zaobserwować też można cenne gatunki ptaków: pluszcza, pliszkę górską, zimorodka, tracza i nurogęś. Z ssaków pojawiają się wydry, tchórze i bobry.

Łeba cieszy się też zainteresowaniem kajakarzy. W dostępnej ofercie spływy kajakowe jednodniowe (na przykład Bożepole-Łęczyce, Łęczyce-Lębork) lub kilkudniowe między Tłuczewem a Lęborkiem. Rzeka stawia jednak spore wymagania, odcinek między Miłoszewem a Bożympolem Małym jest jest szczególnie trudny. Oferta spływów jest więc adresowana do bardziej doświadczonych kajakarzy.

Wyjątkowo niebezpiecznym akwenem jest jezioro Łebsko, wpłynięcie na jego wody wymaga specjalnej zgody dyrekcji Słowińskiego Parku Narodowego. I jak najbardziej słusznie, po pierwsze to obszar parku narodowego, po drugie – na tym jeziorze tragicznych wypadków z udziałem kajakarzy nie brakowało.

Rzeka Łeba na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego

Końcowy odcinek Łeby znajduje się na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego, który bez wątpienia uznać można za jeden z najcenniejszych przyrodniczych obszarów na terenie Polski.

Szczególnie malowniczym zakątkiem jest ujście opisywanej rzeki do jeziora Łebsko, gdzie warto wejść na platformę widokową.

Platforma widokowa w pobliżu ujścia Łeby do jeziora Łebsko.

Wspomniany park narodowy jest przede wszystkim kojarzony z pasmem ruchomych wydm i ich kulminacją w postaci Góry Łąckiej. Innych walorów też sporo, za takie uznać trzeba bezcenne przyrodniczo przybrzeżne jeziora, ciekawe Wielkie Bagno oraz zachowane ślady po słowińskiej społeczności – przez setki lat mieszkającej w tym ciekawym regionie.

Za jeziorem Łebsko rzeka przepływa przez miejscowość Łebę i uchodzi do Morza Bałtyckiego.