Niedaleko

Wielkie Bagno w Słowińskim Parku Narodowym

InfoGdansk
1 sierpnia, 2022
Zdjęcie: Wielkie Bagno w Słowińskim Parku Narodowym.

Położona na południowy-wschód od jeziora Łebsko okolica przez długie lata odgrywała ciekawą rolę w gospodarce regionu. Na rozległym obszarze wydobywano dobrej jakości torf, który z użyciem składów wąskotorowej kolei był następnie transportowany do przetwórczego zakładu.

Wspomniana eksploatacja jest stopniowo ograniczana, obecnie wykorzystuje się dwa pola o powierzchni 40 hektarów, a zakończenie wydobywczych prac przewiduje się na 2026 rok.

Wyrobiskowe obszary określane są mianem Wielkiego Bagna i mimo odkrywkowej ingerencji obfitują w cenne walory przyrodnicze.

Wielkie Bagno – największe zlotowisko żurawi w Polsce

Powierzchnia potorfowiskowego terenu wynosi około 1600 hektarów, z czego niespełna połowa (630 ha) została przekazana na rzecz Słowińskiego Parku Narodowego.
Wspomniany park jest przede wszystkim kojarzony z piaskowymi wydmami, z których największą kulminację stanowi Góra Łącka, ciekawym zakątkiem jest też Wydma Czołpińska.

Innych ciekawych walorów też sporo, warto wspomnieć o bezcennych przyrodniczo przybrzeżnych jeziorach, oprócz wspomnianego jeziora Łebsko warto też zwrócić uwagę na jeziora Dołgie Wielkie oraz Dołgie Małe.

Na dawnych wyrobiskach powstały malownicze jeziorka, które stanowią ostoję wielu cennych gatunków ptaków. Odludne i trudno dostępne obszary są schronieniem: bielika, orła przedniego, puchacza, kani rdzawej i rybołowa.

Przy odrobinie szczęścia zaobserwować też można rzadkie motyle, reprezentowane m. in. przez modraszka bagniczka oraz strzępotka soplaczka.

Przy wyrobiskowych jeziorkach u schyłku lata zbierają się wielotysięczne stada żurawi, które wkrótce potem odlatują do cieplejszych krajów. Obszar Wielkiego Bagna uznawany jest za największe zlotowisko tych ptaków w Polsce!

Roślinność Wielkiego Bagna

Lokalna roślinność jest specyficzna i przy tym bardzo ciekawa. Tereny torfowiskowe charakteryzują się sporym natężeniem kwasów humusowych i jednocześnie minimalną ilością związków mineralnych. W tak specyficznym środowisku występują charakterystyczne gatunki roślin – między innymi liczne gatunki mchów torfowców oraz skąpa warstwa zielnych roślin kwiatowych i krzewinek z żurawiną błotną, wełnianką pochwowatą i modrzewnicą zwyczajną. Sporo też rosiczek, które jako rośliny owadożerne uzupełniają niedobór azotu w otoczeniu.

Pracownicy wspomnianego parku narodowego mają co robić, bo Wielkie Bagno stanowi swego rodzaju przyrodnicze wyzwanie. Wieloletnia eksploatacja torfu poskutkowała zniszczeniem warstwy roślinności mszarnej oraz utratą boru bagiennego. Celem przyrodniczej rekultywacji wyrobiska jest przede wszystkim powstrzymanie ekspansji sosny zwyczajnej, której nadmiar prowadzi do znacznego zubożenia różnorodności ekosystemu.

Zobacz też – Modne sukienki – sprawdzamy trendy 2022

Rekultywacyjne działania prowadzone są w ramach projektu LIFE PeatRestore, który przy współpracy Polski, Niemiec, Litwy, Łotwy i Estonii obejmuje starania mające na celu ponowne uwodnienie zdegradowanych torfowisk obejmujących obszar 5,3 tys. ha, tak aby przywrócić ich naturalną funkcję akumulacji węgla.

Ciekawe miejsca w pobliżu Wielkiego Bagna

W pobliżu Szlaku Słowińców znajduje się pomost widokowy, z którego roztacza się piękna panorama tej podmokłej okolicy.

Wspomnianym szlakiem dojść można do położonego w pobliżu (dystans ok. 2 km) cmentarza słowińskiego w Gaci. Nieco dalej (dystans niecałe 4 km) znajduje się Łebsko – trzecie co do wielkości jezioro w Polsce.

Zobacz też – Pływanie – doskonała aktywność dla dzieci i dorosłych

Trasa prowadzi również do Kluk – w tej niewielkiej miejscowości działa muzealny skansen przypominający o dawnej słowińskiej społeczności pomorskiego regionu.

Galeria Wielkie Bagno - fotografie