Niedaleko

Skansen w Klukach

InfoGdansk
11 września, 2016
Zdjęcie: Naturalne zadaszenie...

Działalność placówki dotyczy spuścizny słowińskiej, dzięki wytrwałości powojennych muzealników i historyków uratowano pamięć o tej ciekawej grupie etnograficznej.

Słowińcy przez długie stulecia zamieszkiwali okolice Łeby, prawdopodobnie ze względu na trudną dostępność tych terenów ich język oddalił się szerokiego nurtu kaszubskiej mowy. Od XVIII stulecia powoli poddawali się wpływom kultury niemieckiej, stąd stopniowy zanik lokalnej tożsamości.

Po II wojnie światowej większość Słowińców wyjechała do Niemiec, zaledwie garstka została i zdecydowała się na tzw. reslawizację.

Na ratunek słowińskiej historii

W 1963 roku w Klukach otwarto Muzealną Zagrodę Słowińską, w tej zabytkowej chałupie prezentowano materialne nawiązania do słowińskiej przeszłości. Prace przy gomadzeniu eksponatów i naukowym opracowaniu tematu łatwe nie były, towarzyszyła im niechęć i podejrzliwość napływowej ludności oraz obojętność lokalnych urzędników.

Od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia placówka była wytrwale rozbudowywana. Obecnie na powierzchni 5 hektarów świetnie zrekonstruowana XIX-wieczna wieś słowińska, jej historyczną wartość podkreśla kilkusetletni drzewostan. Wizyta w skansenie konieczna dla zrozumienia specyfiki tej części Pomorza.

Wystawy w Skansenie w Klukach

W skansenie kilkanaście obiektów muzealnych, to chałupy i budynki gospodarcze. Wewnątrz wystawy z opisem słowińskiej historii i obyczajowości tej grupy etnograficznej. Docenić należy rozsądne i sensowne wykorzystanie nowoczesnych form prezentacji. W obiektach autentyczne wyposażenie i interesujące przedstawienie życia codziennego dawnych mieszkańców.

W pobliżu jedyny zachowany cmentarz słowiński, w tej nekropolii aż 145 zabytkowych obiektów: kamiennych i drewnianych nagrobków oraz żeliwnych krzyży. Pisownia nazwisk zmarłych ujawnia proces odchodzenia od form słowiańskich na rzecz niemieckich, to zatem świadectwo zmiany narodowej tożsamości.

Informacje
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, Oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
Adres: Kluki 27, 76-214 Smołdzino
www.muzeumkluki.pl
Galeria Skansen w Klukach - fotografie