Niedaleko

Rezerwat przyrody „Białogóra”

InfoGdansk
28 kwietnia, 2023
Zdjęcie: Rezerwat przyrody "Białogóra".

Rezerwat przyrody „Białogóra” znajduje się na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i obejmuje powierzchnię ponad 200 hektarów.

Cenny przyrodniczo obszar został ustanowiony rezerwatem w 1973 roku, dzięki tej decyzji chronione są unikatowe na polskim wybrzeżu zespoły wydmowe i nie mniej cenne obniżenia międzywydmowe.

Walory przyrodnicze rezerwatu „Białogóra”

Opisywany obszar stanowi rezerwat florystyczny. Na powierzchni 211 hektarów występuje ok. 80 gatunków roślin, w tym wiele typowych dla flory bałtyckiej. Warto zwrócić szczególną uwagę na dwa gatunki, bo rezerwat „Białogóra” jest jednym z zaledwie dwóch polskich miejsc ich występowania. Wspomniane rośliny to ponikło wielołodygowe oraz przygiełka brunatna.

Rezerwatowa ochrona obejmuje pas wydm oraz położone za wydmami obniżenia terenu z unikatowym torfowiskiem typu atlantyckiego.
Kwaśne podłoże decyduje o występowaniu wielu gatunków typowych dla flory atlantyckiej, na terenie rezerwatu „Białogóra” zauważyć więc można: woskownicę europejską, wełnianeczkę darniową i wrzosiec bagienny.

Na opisywanym obszarze okresowo gniazdują i regularnie przebywają żurawie.

Podczas sztormów spiętrzone wody Bałtyku podnoszą poziom wód gruntowych, dlatego międzywydmowe zagłębienia są okresowo podtapiane.

Rezerwat przyrody Białogóra – ciekawe miejsca w okolicy

W okolicy opisywanego rezerwatu miejsc ciekawych i wartych uwagi rzeczywiście nie brakuje. Miejscowość Białogóra tętni w wakacyjnym okresie turystycznym życiem, atutem lokalizacji jest bez wątpienia dostęp do szerokich plaż i zachwycające przyrodnicze otoczenie.

Zobacz też – Fotograf ślubny w Gdańsku

Na zachód od rezerwatu „Białogóra” znajduje się kolejny obszar o unikatowych walorach przyrodniczych. Warto więc zobaczyć wielką i porośniętą lasem wydmę rezerwatu przyrody „Babnica.

Nieco dalej znajduje się unikatowy kompleks Wydmy Lubiatowskiej, która popularnością oczywiście ustępuje doskonale znanej Wydmie Łąckiej z obszaru Słowińskiego Parku Narodowego, ale jest równie piękna, urokliwa i warta odwiedzin.