Niedaleko

Rezerwat przyrody „Mechelińskie Łąki”

InfoGdansk
25 lipca, 2022
Zdjęcie: Rezerwat przyrody "Mechelińskie Łąki".

Ten ciekawy obszar znajduje się w niewielkich Mechelinkach przy brzegu Zatoki Puckiej – akwenie obfitującym w wyjątkowe walory rekreacyjne i przyrodnicze. Rezerwat powstał w 2000 roku na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

Walory przyrodnicze rezerwatu „Mechelińskie Łąki”

Na powierzchni 113,5 ha chroni się wiele cennych gatunków roślin i zwierząt. W rezerwacie występują rzadkie ptaki, wymienić między innymi można: rybitwę białoczelną i rzeczną, ostrygojada, sieweczkę obrożną i rzeczną, czy też żurawia, bąka i wąsatkę.

„Mechelińskie Łąki” kryją też w sobie jedno z ostatnich stanowisk lęgowych biegusa zmiennego w Polsce. Aż 9 gatunków tutejszych ptaków figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, która stanowi rejestr zagrożonych gatunków na terenie kraju. Na podmokłym obszarze rezerwatu występuje też rzadka w Polsce ropucha paskówka.

Nie brakuje ciekawych i specyficznych gatunków roślin. Z dwustu gatunków występującej w rezerwacie flory, dwadzieścia stanowią gatunki rzadkie lub chronione. Za najcenniejszy uznawany jest mikołajek nadmorski, rezerwat „Mechelińskie Łąki” jest jednym z niewielu stanowisk występowania tej rzadkiej rośliny wydmowej.

Pochodzenie mikołajka nadmorskiego (Eryngium maritimum) ciekawie wyjaśnia popularna legenda pomorska.

Zobacz – Legenda o mikołajku nadmorskim

W rezerwacie „Mechelińskie Łąki” występują tak zwane halofity, czyli gatunki roślinności słonolubnej. Nieco bardziej uważnym okiem zaobserwować można wyraźną strefowość tej specyficznej roślinności z podziałem na plażę (honkenia plażowa, solanka kolczysta), wydmę białą (piaskownica zwyczajna, wydmuchrzyca piaskowa), murawy, suchą łąkę piaskową, słonawy, szuwary półhalofilne i szuwary trzcinowe.

Nie brakuje też zagrożeń. Obszar rezerwatu jest degradowany samowolnymi pracami melioracyjnymi oraz niekontrolowanym ruchem turystycznym na odcinku Mechelinki-Rewa.

„Mechelińskie Łąki” – ciekawe miejsca w okolicy

W Mechelinkach nadal można odczytać ślady rybackiej przeszłości okolicy, o profesji tutejszej ludności przypominają wyciągnięte na brzeg kutry oraz stara szopa rybacka opisywana na informacyjnej tablicy.

Warto przejść się po malowniczym molo, z którego dobrze widać ostro zarysowany brzeg klifowy i groźnie nastroszone ruiny torpedowni w Babich Dołach.

Po drugiej stronie „Mechelińskie Łąki” zbliżają się do Rewy, która przez wiele stuleci była spokojną wsią rybacką, a od kilku dekad jest chętnie odwiedzaną miejscowością turystyczną.

Przyrodniczą osobliwość stanowi Cypel Rewski, który jako piaszczysty wał wcina się na kilometr w wody Zatoki Puckiej. W pobliżu cypla znajduje się malowniczo usytuowany Krzyż Morski, a nieco dalej Aleja Zasłużonych Ludzi Morza.

Warto odwiedzić inny pobliski obszar o unikatowych walorach przyrodniczych. W rezerwacie „Beka” obserwować można fascynujący splot lądowego środowiska i morskiego żywiołu, na tamtejszych słonych, okresowo zalewanych przez morze łąkach, występuje wiele cennych gatunków roślin i ptaków.