Niedaleko

Rzeka Reknica

InfoGdansk
27 kwietnia, 2021
Zdjęcie: Zerwany most nad Reknicą.

Źródła tej ciekawej i malowniczej rzeki znajdują się mniej więcej 2 kilometry na zachód od Przywidza, zatem we wschodniej części Pojezierza Kaszubskiego.

Rzeka przepływa przez trzy malowniczo położone jeziora Klonowskie, Głębokie i Ząbrsko, a w okolicy Kolbud uchodzi do Raduni – zasłużenie uznawanej za jedną z najbardziej pracowitych polskich rzek.

Rezerwat przyrody „Jar Reknicy”

Opisywana rzeka była kiedyś określana jako Bambernica, a jej dolny odcinek obejmowano nazwą Ząbrzyca. Pod koniec XVI wieku przy ujściu Reknicy do Raduni powstała kuźnia, później w jej pobliżu wyrósł młyn wodny działający do początku XX stulecia.

Poniżej wymienionych jezior Reknica nabiera cech potoku górskiego, na odcinku między Czapielskiem a Kolbudami wije się głębokim i malowniczym jarem, od końca 1980 roku objętym ochroną rezerwatową.

Powierzchnia rezerwatu „Jar Reknicy” wynosi 66 hektarów, obszar obejmuje głęboką dolinę rzeczną z cennymi zbiorowiskami roślinnymi i wybitnymi walorami krajobrazowymi. Na chronionym obszarze Reknica dynamicznie meandruje, w usianych sporymi głazami przełomach szumią małe wodospady, a całość otaczają strome zbocza o wysokości ponad trzydziestu metrów.

Jar Reknicy porastają cenne zbiorowiska łęgowe i grądowe, w wiekowym drzewostanie zachowało się sporo okazów o pomnikowym charakterze. Flora rezerwatu jest rzeczywiście bardzo bogata, w jej składzie naliczyć można ok. 290 gatunków, w tym wiele rzadkich i chronionych jak: lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko i kruszczyk szerokolistny,

W rezerwacie występują też gatunki o górskiej specyfice: tojad dzióbaty, przewiercień długolistny, pióropusznik strusi, żebrowiec górski oraz przetacznik górski.

Ze względu na siedliska i gatunki cenne dla dziedzictwa europejskiego – teren rezerwatu jest również chroniony jako obszar Natura 2000.

Rezerwat omijają szlaki piesze i rowerowe, dlatego chroniona część Jaru Reknicy jest niedostępna dla ruchu turystycznego. Natomiast przy położonym wyżej odcinku Marszewo-Czapielsk prowadzi czarny szlak pieszy PTTK oraz szlak rowerowy im. Józefa Wybickiego, ten fragment przebiegu Reknicy jest również bardzo malowniczy, warty odwiedzin i dłuższej uwagi.

Ciekawe otoczenie rzeki Reknicy

W pobliżu Reknicy znajduje się wiele innych atrakcji o przyrodniczym i również historycznym charakterze.

Kilkanaście kilometrów dalej (w kierunku północno-zachodnim) znajduje się malowniczy i objęty rezerwatową ochroną „Jar rzeki Raduni”. W Czapielsku warto zobaczyć XVIII-wieczny kościół o urzekającej konstrukcji ryglowej, wewnątrz świątyni autentyczne wyposażenie sakralne sprzed kilku stuleci.

W pobliskim Pręgowie zachowały się doskonale widoczne pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska usytuowane na przeszło trzydziestometrowym wzniesieniu. Tematem na osobne opowiadanie jest pręgowska świątynia z wyposażeniem sakralnym z dawnych wieków i malowniczą bryłą wzniesioną z polnych kamieni.

Warte uwagi są też akweny położone w okolicy dolnego biegu Reknicy – nad Jeziorem Łapińskim i Zbiornikiem Łapińskim skorzystać można z wielu możliwości wodnej rekreacji.

INFORMACJE
Rzeka Reknica;
Długość – ok. 25 km;
Początek – okolice Przywidza, Reknica uchodzi w Kolbudach do starego koryta Raduni;
Na trasie rzeki: jeziora Klonowskie, Głębokie, Ząbrsko, rezerwat przyrody, miejscowości Klonowo Dolne, Marszewo, Czapielsk, Kolbudy Dolne.
Galeria Rzeka Reknica - fotografie