Niedaleko

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

InfoGdansk
21 kwietnia, 2018
Pałac Przebendowskich i Keyserlingków - siedziba Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
Zdjęcie: Pałac Przebendowskich i Keyserlingków - siedziba Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Droga do powołania tej wejherowskiej placówki muzealnej była wyjątkowo długa, kręta i wyboista… O muzeum myślano już w okresie międzywojennym, ale wobec natłoku pilniejszych potrzeb i problemów pomysłu nie zrealizowano.

Po zakończeniu wojny, wobec gęstniejącej presji stalinowskiego reżimu, regionalizmy były niechętnie widziane i o organizacji muzeum nie było nawet mowy. Do tematu wrócono po powołaniu lokalnego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1956), pojawiły się nawet robocze nazwy planowanej placówki (Muzeum Historii i Literatury czy też Książnica Wydawnictw Kaszubsko-Pomorskich), ale i tym razem na gadaniu się skończyło…

Ciekawym impulsem stała się wejherowska wystawa bibliofilska (sierpień 1962), podczas której zaprezentowano bogate zbiory kaszubskiego piśmiennictwa. Kilka lat później w Powiatowym Domu Kultury w Wejherowie odbyła się kolejna prezentacja na temat prasy kaszubsko-pomorskiej, w jej trakcie pokazano około dwustu regionalnych tytułów i opracowań. Równoległym wątkiem był rozwój działu regionalnego Miejskiej Biblioteki Publicznej i prowadzona przez placówkę działalność kulturalna.

W sierpniu 1967 roku zmarła Franciszka Majkowska, będące w jej posiadaniu bogate archiwalia po Aleksandrze Majkowskim zostały przekazane na rzecz coraz wyraźniej rysującej się placówki muzealnej. Skierowana do lokalnych władz prośba o lokal przy ul. Sienkiewicza 10 została rozpatrzona pozytywnie i 1 września 1968 roku rozpoczęło się oficjalne działanie wejherowskiego muzeum.

Instytucja początkowo używała nazwy Muzeum Piśmiennictwa Kaszubsko-Pomorskiego, wydłużonej potem o muzyczne nawiązanie.

Działanie placówki dotyczyło gromadzenia, porządkowania, katalogowania i konserwacji kaszubskiej spuścizny literacko-muzycznej. Pracy nie brakowało, bo dorobek kaszubskich literatów rzeczywiście bogaty i niebanalny w swym charakterze. Z inicjatywy muzeum co pewien czas organizowano też wystawy o lokalnej tematyce. Przez 23 lata muzeum działało w budynku przy ulicy Sobieskiego 239, w 1995 zostało przeniesione do Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków – chyba najbardziej reprezentacyjnego miejsca w całym Wejherowie…

Muzealne zbiory i wystawy.
W dorobku wejherowskiego muzeum kilkaset wystaw tematycznych, kilkadziesiąt samodzielnych publikacji, ponadto sympozja, seminaria, koncerty i promocje książek. Sporo uwagi poświęcono prezentacji najwybitniejszych kaszubskich naukowców i pisarzy – Gerarda Labudy oraz Franciszka Fenikowskiego. W zbiorach malarskich m.in. obrazy Mariana Mokwy, Wacława Szczeblewskiego i Jerzego Kossaka.

Ciekawym eksponatem jest portret córki Ignacego Przebendowskiego – posiadacza dóbr rzucewsko-wejherowskich w XVIII stuleciu. Portret w 2010 roku podarował hrabia Gustaw Keyserlingk, syn ostatniego właściciela wejherowskiego pałacu. W zbiorach medalierskich między innymi najstarsza zachowana pieczęć miasta oraz medal z 1816 roku upamiętniający Samuela Lindego – autora Słownika Języka Polskiego.

W części muzycznej prezentacja twórczości o ludowym charakterze.

Muzeum prowadzi też szeroko zakrojoną działalność edukacyjną. Muzealne lekcje dotyczą historii Wejherowa, kaszubskich obrzędów, literatury, muzyki i sztuki ludowej.

Atutem placówki stylowe wnętrza pałacowe z kompozycją arystokratycznych detali czy też efektownymi piecami kaflowymi. W pobliżu pałacu rozległa przestrzeń parkowa z egzotycznym ptactwem, efektowną aranżacją zieleni i ciekawymi placami zabaw dla dzieci.

INFORMACJE
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
UL. Zamkowa 2, 84-200 Wejherowo
www.muzeum.wejherowo.pl