Książki

Klasztor pocysterski w Oliwie

InfoGdansk
26 grudnia, 2017

Pod koniec XI stulecia z reformatorskiego zapału zrodził się zakon cysterski, wkrótce pracowici mnisi na dobre zrośli się z przestrzenią średniowiecznej Europy. W okolicach Gdańska pojawili się sto lat później, gdy z nadania księcia Sambora objęli m. in. „Olyva, ubi coenobium constructum est”, czyli „Oliwę, gdzie wspólnota jest budowana”. Dzięki ich zaangażowaniu i pracy klasztorna osada stała się prawdziwym centrum życia gospodarczego i kulturalnego, odwiedzanym przez kolejnych polskich monarchów i wpisanym w historię o europejskim zasięgu oddziaływania.

Książka opisuje dawny klasztor oliwskich cystersów – unikatowy zabytek architektury sakralnej

Zespół klasztorny szczęśliwie przetrwał zmagania II wojny światowej i jest obecnie niezwykłym zabytkiem sakralnej architektury i sztuki. Opracowanie Aliny Szpakiewicz ciekawie opisuje zachowane zabytki cysterskiej przeszłości: klasztorne pomieszczenia, rzeźby i malowidła. Spora część przewodnika dotyczy tzw. Skarbca – niezwykłej kolekcji zabytków i pamiątek związanych z kolejnymi biskupami gdańskiej diecezji. Ważny wątek dotyczy Sali Pokoju Oliwskiego, w której w dniu 3 maja 1660 roku zakończono zmagania potopu szwedzkiego. Na końcu opracowania słownik terminów sakralnych i klasztornych.

Zobacz też – Zalety wynajmu busów w Gdańsku na wyjazdy grupowe i imprezy okolicznościowe

Ze wstępu
Przewodnik p. Aliny Szpakiewicz, dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego, to już trzecie wydanie, poszerzone o nowe treści. Pozwala on zagłębić się w ośmiusetletnią historię tego miejsca, zetknąć się i zachwycić monumentalną architekturą, historycznym układem wnętrz, sprzętem kościelnym i sztuką sakralną wszystkich dziedzin artystycznych. Wszystkim zwiedzającym szczególnie polecam obejrzenie historycznej Sali Pokoju Oliwskiego, wzbogaconej cenną ekspozycją pamiątek po cystersach oraz biskupach naszej diecezji, obecnie Archidiecezji Gdańskiej. Jest to zalążek przyszłego skarbca, stanowiący wizualny łącznik przeszłości z teraźniejszością. – Sławoj Leszek Głódź, Arcybiskup Metropolita Gdański

Od Autorki
Niniejsze opracowanie zawiera podstawowe informacje o przeszłości i teraźniejszości dawnego klasztoru cystersów w Oliwie, uwzgledniające genezę zakonu oraz zmiany architektoniczne i funkcjonalne zabudowań klasztornych.
Autorkę urzekło niecodzienne piękno tego zabytku – malownicze usytuowanie, współżyjące z monumentalną architekturą kościoła, oraz niepowtarzalny nastrój panujący wewnątrz zabudowy klasztornej, niegdyś w większości objętej klauzurą.
Jest to zatem mały przewodnik po pomieszczeniach mniej znanych, kryjących pamiątki ponad 800-letniej historii. Zwiedzaniu towarzyszy wątek historyczny, wzbogacony mniej znanymi wydarzeniami z przeszłości i zagadkowymi treściami, ukrytymi w niektórych przedstawieniach obrazowych (…).

Klasztor pocysterski w Oliwie – spis treści

Wprowadzenie
Dawne wnętrza klauzurowe
Krużganek północny
Skrzydło wschodnie
Skrzydło południowe
Skrzydło zachodnie
Skarbiec
Literatura (wybór)
Spis ilustracji
Słownik terminologiczny
Summary
Zusamenfassung

INFORMACJE
Klasztor pocysterski w Oliwie. Przewodnik po dawnych wnętrzach klauzurowych
Autor: Alina Szpakiewicz
Stron: 100