Rozmaitości

Jakie są korzyści posiadania morskiego świadectwa zdrowia?

InfoGdansk
30 maja, 2022

Osoby pragnące pływać statkami w celach zarobkowych powinny koniecznie posiadać morskie świadectwo zdrowia. Jest to specjalny dokument wydawany na podstawie szeregu przeprowadzonych badań, który poświadcza dobry stan zdrowia. Bez niego armator nie zezwoli na wykonywanie jakichkolwiek obowiązków zawodowych na pokładzie jednostki handlowej, zaopatrzeniowej czy nawet pasażerskiej.

Podstawowe przydatne informacje

Wspomniane świadectwo jest zawsze wydawane w oparciu o opinię wykwalifikowanego lekarza medycyny pracy. Najłatwiej uzyskać je w ośrodkach zlokalizowanych bezpośrednio nad morzem – np. w Kołobrzegu, Świnoujściu, Łebie albo Władysławowie (miejscowości portowe). Nie muszą nim dysponować jedynie osoby pracujące na statkach tymczasowo, choćby w charakterze artystów dających występy rozrywkowe. Podczas wyrabiania dokumentu zachodzi przede wszystkim konieczność poddania się morfologii krwi, czyli badaniu mającemu na celu wyeliminowanie potencjalnych infekcji wewnętrznych oraz nowotworów.

Pozostałe wymagane procedury to m.in. elektrokardiografia mięśnia sercowego, prześwietlenie płuc, testy wysiłkowe i alkoholowo-narkotykowe, analiza składu moczu, weryfikacja stanu uzębienia i przegląd okulistyczny (głównie pod kątem daltonizmu). Uzupełnienie stanowi zazwyczaj przyjęcie szczepionki na żółtą febrę i tężec. 

Gwarancja stabilnego zatrudnienia 

Morskie świadectwo zdrowia (https://hms-assistance24.com/miedzynarodowe-swiadectwo-zdrowia-dla-marynarzy,24,pl) w znacznym stopniu stopniu zwiększa szansę na znalezienie dobrze płatnej pracy na stanowisku marynarza, mechanika i kucharza okrętowego, ewentualnie innego specjalisty wykonującego czynności zawodowe na statku. Co istotne, taki dokument ma charakter międzynarodowy, więc upoważnia do zatrudnienia się na jednostce pływającej zarówno pod polską, jak i zagraniczną banderą (amerykańską, duńską, brytyjską, hiszpańską itp.). Jak by tego było mało, dzięki świadectwu można stosunkowo łatwo zdobyć książeczkę żeglarską pozwalającą na pobyt we wszystkich portach świata, a także bezproblemowo podjąć naukę w szkole albo akademii morskiej (młode osoby aspirujące do bycia profesjonalnymi marynarzami). Pamiętajmy, że jedną z pierwszych rzeczy sprawdzanych przez amatorów w trakcie procesu rekrutacyjnego jest właśnie posiadanie aktualnego świadectwa zdrowia. 

Eliminacja czynników zagrażających bezpieczeństwu 

Standardowe morskie świadectwo zdrowia, potwierdza brak poważnych przeciwwskazań do pracy na pokładzie dowolnej jednostki wodnej. Skutkuje to oczywiście wzrostem ogólnego poziomu bezpieczeństwa członków załogi. Chodzi tutaj w szczególności o minimalne ryzyko nagłej śmierci, rozprzestrzenienia się groźnej choroby wirusowej (przenoszonej ekspresowo drogą kropelkową) czy popełnienia błędu nawigacyjnego w wyniku niedostatecznie dobrego widzenia lub przypadkowego zasłabnięcia. Wysoka sprawność fizyczno-umysłowa wpływa też pozytywnie na jakość i prędkość wykonywanej codziennie pracy, co daje rezultat w postaci zadowolenia armatora. 

Na koniec warto jeszcze dodać, że wyrobienie świadectwa kosztuje maksymalnie 800 złotych. Ostateczna kwota zależy od cennika konkretnej placówki medycznej i liczby przeprowadzonych badań.