Przyroda

Park im. ks. Bronisława Kabata w Jasieniu

InfoGdansk
9 stycznia, 2022
Zdjęcie: Park im. ks. Bronisława Kabata w Jasieniu.

Park znajduje się na terenie Jasienia, nazwa tej gdańskiej dzielnicy nawiązuje do sędziego Franciszka Jana Jasieńskiego, który w połowie XVIII wieku był właścicielem tutejszego folwarku.

Natomiast rozległe założenie dworsko-parkowe powstało dzięki zaangażowaniu Feliksa Łebińskiego, wspomniany polski szlachcic nabył okoliczne dobra pod koniec XVIII stulecia. Z jego inicjatywy wyrósł dwór z zabudową gospodarczą i całkiem sporym obszarem parkowym.

Upamiętnienie ks. Bronisława Kabata

Do dzisiaj zachował się czytelny dawny parkowy układ kompozycyjny z główną aleją prowadzącą w kierunku dworu. Warto zwrócić uwagę na XVIII-wieczną aleję lipową oraz efektowny szpaler grabowy widoczny od strony ulicy Zwierzynieckiej. Budynek dawnego dworu również się zachował, ale po wielu przebudowach i przekształceniach niewiele w nim historycznych walorów.

W opisywanym parku rosną też wiekowe kasztanowce, jesiony, robinie i pomnikowe okazy topoli białej.

W 2001 roku przeprowadzona została rewitalizacja tego cennego obszaru parkowego, w ramach której między innymi nasadzono forsycjowe krzewy ozdobne, a obszar parku otoczono stylizowanym ogrodzeniem.

Na terenie parku znajduje się plac zabaw dla dzieci, nie brakuje też ławek i wygodnych alejek spacerowych.

Od 2015 roku patronem tego parku jest ks. Bronisław Kabat, który jako proboszcz lokalnej parafii pw. bł. Doroty z Mątew wybitnie zasłużył się w integracji społeczności rozwijającego się Jasienia. Postać zasłużonego księdza upamiętnia pomnik ustawiony na terenie parku. Na wielkim głazie narzutowym znajduje się tablica z inskrypcją:

Ks. Bronisław Kabat
ur. 25 X 1939, zm. 02 V 2010.
Proboszcz jasieńskiej parafii w latach 1987-2010.
Budowniczy kościoła, społecznik działający na rzecz integracji społeczności lokalnej w Gdańsku-Jasieniu.

Galeria Park im. ks. Bronisława Kabata w Jasieniu - fotografie