Rozmaitości

Rządowy program „Laptop dla nauczyciela”

InfoGdansk
17 listopada, 2023
Zdjęcie: Rządowy program "Laptop dla nauczyciela" . Źródło: Wikimedia Commons.

Proces modernizacji i unowocześniania polskiej edukacji może nie jest jakoś szczególnie spektakularny i błyskotliwy, jednak bez wątpienia trwa i skutkuje konkretnymi decyzjami oraz działaniami.

W ramach jednego z programów nauczyciele mogą otrzymać bon na zakup laptopa jako wykorzystywanej w edukacji pomocy naukowej.

Laptop dla nauczyciela – co warto wiedzieć

W ramach tego programu zgłoszeni nauczyciele otrzymują bon o wartości 2 500 zł brutto przeznaczony na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. W zakupowej decyzji nie trzeba się podaną kwotą ograniczać, można kupić sprzęt droższy i lepiej dostosowany do indywidualnych potrzeb, wtedy wartość bonu pomniejszy koszt takiego zakupu.

Korzyści z dostępu do sprzętu objętego programem są oczywiste. Z użyciem nowego laptopa nauczyciele zyskują możliwość skuteczniejszej realizacji postawy programowej, urozmaicenia prowadzonych zajęć oraz lepszego rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów.

Właściwie wykorzystany laptop dla nauczyciela oznacza też lepszą organizację pracy, prowadzonych zajęć, a nawet codziennego funkcjonowania, które przecież też w nauczycielskiej pracy odgrywa wielkie znaczenie. Zatem korzyści płynących z tego programu jest naprawdę sporo.

Opisywany program ruszył w październiku 2023 roku i dotyczy sprzętu spełniającego wymogi opisane w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki.

Zgłoszenie do programu „Laptop dla nauczyciela”

Komu przysługuje dostęp do opisywanego programu zakupowego? Zgodnie z wydanymi przepisami bon na zakup laptopa przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r.

Powyższy warunek jest punktem wyjścia do dalszej kwalifikacji. Bon na laptop mogą otrzymać nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, którzy prowadzą zajęcia w klasach IV-VIII. Do uczestnictwa w programie uprawnieni są również wychowawcy świetlic szkolnych, którzy prowadzą zajęcia w klasach IV-VIII, nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych, jeśli w szkole są klasy IV-VIII oraz dyrektorzy szkół, dyrektorzy zespołów szkół i ośrodków, jeśli prowadzą szkoły z klasami IV-VIII.

Z programu wyłączeni są nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia wyłącznie w klasach I-III szkoły podstawowej lub w oddziałach przedszkolnych.

Zobacz też – Krótka historia laptopów

Nauczyciele uprawnieni do bonu mogą być zgłoszeni przez osobę reprezentującą organ prowadzący szkołę. Po zalogowaniu do tak zwanego Węzła Krajowego można zgłaszać poszczególnych nauczycieli lub dokonać zgłoszenia zbiorczego z użyciem dedykowanego pliku.

Zgłoszenia do programu odbywają się według ustalonego harmonogramu.

Po pozytywnej weryfikacji przyznany bon może być wykorzystany do dnia 31 grudnia 2025 r. u dostawców uczestniczących w tym rządowym programie. Jednym z takich sklepów jest Delkom.pl, w którym bon można zrealizować sprawnie i co bardzo ważne – w trybie on-line.

Dodatkowe informacje na temat programu „Laptop dla nauczyciela” można uzyskać w kontakcie z infolinią pod numerem: 42 253 54 36. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 18:00.