Niedaleko

Rezerwat przyrody Pełcznica

InfoGdansk
13 sierpnia, 2023
Zdjęcie: Rezerwat przyrody Pełcznica.

Ten jeden z najmłodszych pomorskich rezerwatów przyrody znajduje się w północnej części Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i kryje w sobie wiele cennych walorów przyrodniczych.

Rezerwat powstał w 1999 roku, jego powierzchnia wynosi 62 hektary. Przez chroniony obszar prowadzi Szlak Wejherowski PTTK, którego długa na ponad 50 kilometrów trasa łączy najciekawsze zakątki północnej części wspomnianego parku krajobrazowego.

Jeziora lobeliowe w rezerwacie Pełcznica

O wielkiej wartości rezerwatu Pełcznica decydują otoczone lasem jeziora, które pomimo niewielkiej powierzchni zasługują na szczególną uwagę i ochronę. W jeziorach Pałsznik i Wygoda występuje wyjątkowo rzadki gatunek lobelii jeziornej, dlatego wspomniane dwa akweny są klasyfikowane jako tak zwane jeziora lobeliowe. Natomiast jezioro Krypko jest tak zwanym jeziorem dystroficznym, czyli akwenem z dużą zawartością kwasów humusowych, torfu lub butwiny i małą produktywnością biologiczną.

Zobacz też – Do czego stosować worki big bag?

Dlaczego jeziora lobeliowe są tak cenne i ciekawe? Niewielkie akweny wodne powstały poprzez topnienie brył lądolodu w bezodpływowych zagłębieniach terenu. Powstały niewielkie jeziora o niskiej zawartości związków mineralnych i w związku z tym o specyficznym składzie gatunkowym jeziornej roślinności. Szczególnie cennym gatunkiem jest reliktowa lobelia jeziorna, która dobrze sobie radzi w środowisku ubogim w składniki odżywcze.

Lobelia jeziorna jest objęta ścisłą ochroną gatunkową, na też roślinę trzeba też uważać z innego ciekawego powodu, w jej tkankach znajduje się bowiem silnie toksyczny alkaloid zwany lobeliną. Kiedyś lobelina była podawana palaczom, gdyż powodowała wymioty tuż po zapaleniu papierosa. Ze względu na toksyczność została wycofana z farmaceutycznego zastosowania.
Wspomniana roślina jest inaczej określana jako stroiczka wodna lub stroiczka jeziorna.

Jeziora lobeliowe charakteryzują się niską trofią, czyli niewielką zasobnością ekosystemu. Dlatego woda w tego rodzaju jeziorach jest przezroczysta, przez którą widać piaszczyste zazwyczaj dno.
W tego rodzaju jeziorach występują też inne unikatowe gatunki roślin: poryblin jeziorny oraz brzeżyca jednokwiatowa.

Zobacz też – 6 pomysłów na prezenty ślubne dla wierzącej pary młodej

Z ogółu polskich jezior o powierzchni powyżej 1 hektara niespełna 2% akwenów klasyfikuje się jako jeziora lobeliowe, te specyficzne jeziora zobaczyć można tylko w północnej części kraju.

Ochrona przyrody w rezerwacie Pełcznica

Rezerwatowa ochrona dotyczy nie tylko wymienionych wyżej jezior lobeliowych, na terenie rezerwatu Pełcznica ochronie podlegają też torfowiska i cenne zbiorowiska leśne.
W ekosystemach torfowych występują rzadko spotykane gatunki roślin: bagnica torfowa, turzyca bagienna oraz 13 chronionych gatunków roślinności naczyniowej.

Ze względu na tak cenne walory nastąpiło poszerzenie formy ochrony. Obszar Natura 2000 „Pełcznica” obejmuje aż 253 hektary powierzchni.

Rezerwat Pełcznica – ciekawe miejsca w okolicy

Warto skorzystać z trasy Szlaku Wejherowskiego PTTK, którego wskazania doprowadzą do najważniejszych jezior opisywanego rezerwatu przyrody. Idąc dalej w kierunku południowo-wschodnim dojść można do kolejnych ciekawych akwenów. Mowa o Jeziorze Bieszkowickim oraz jeziorze Zawiad, wspomniane akweny znajdują się na terenie Bieszkowic i podczas ciepłej i pogody cieszą się wielkim zainteresowaniem mieszkańców Wejherowa i nawet dalej położonych okolic.

Natomiast wędrując w kierunku przeciwnym (północno-wschodnim) dojść można do jeziora Borowo z ciekawym polem biwakowym i wygodnym kąpieliskiem.

Szlak prowadzi też do Wejherowa (dystans od rezerwatu Pełcznica ok. 10 km), w którym zadziwia nagromadzenie bezcennych zabytków historii i sakralnej sztuki.

Warto między innymi odwiedzić Kolegiatę Wejherowską, zobaczyć rynek i przejść się dróżkami Kalwarii Wejherowskiej, która jest jednym z najstarszych takich zabytków w Polsce.