Niedaleko

Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Kiezmarku

InfoGdansk
8 września, 2018
Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Kiezmarku
Zdjęcie: Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Kiezmarku

Ze względu na przeprawę wiślaną Kiezmark odgrywał ważną rolę w funkcjonowaniu Żuław Gdańskich i potem państwa krzyżackiego. Prawdopodobnie już w XIV wieku powstała parafia na tym uczęszczanym obszarze.

Obecny kościół powstał w 1727 roku z wykorzystaniem wcześniejszej budowli sakralnej. W bryle świątyni urzekają charakterystyczne duże okna, kapitalnie zgrane z szachulcowym wzorem fasady. Na kościelnej elewacji również dwa zegary słoneczne, które jakby chciały przypomnieć o znaczeniu czasu, ale też o właściwym do niego podejściu…

W kościelnej kruchcie zachowały się kamienne herby Gdańska mówiące o prawach nadmotławskiego miasta do tej żuławskiej osady. Wewnątrz kościoła sporo autentycznego wyposażenia z XVII-XIX wieku: ołtarz główny, ambona, chrzcielnica, warto też zwrócić uwagę na piękne witraże i emporę z późnobarokowym prospektem organowym.

Do 1945 roku świątynia służyła miejscowym luteranom, potem napływowej ludności katolickiej. W 1962 roku została wpisana do rejestru zabytków, ale z biegiem kolejnych dziesięcioleci popadała w stan smętnej ruiny.

W dalszych dziejach parafii wybitnie zapisał się ksiądz Antoni Nerek, dzięki którego zaangażowaniu przeprowadzono gruntowny remont świątyni. Proboszcz zjednoczył parafian, wyzwolił ukrytą w nich energię i po remoncie kościół stał się arcyperłą żuławskiej architektury sakralnej. Prace remontowe były finansowane z funduszy Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gminy Cedry Wielkie i składek wspomnianych parafian. Pozyskanie środków z tylu źródeł wymagało wyjątkowej wytrwałości i cierpliwości działania.

Zobacz też – Ortopeda – jak wybrać ortopedę w Gdyni? Na co zwrócić uwagę?

Przy kościele cmentarz z nagrobkami z różnych okresów żuławskiej historii – nekropolia ukazuje wielowątkowość dziejów żuławskiego regionu. Wizytę w kościele warto połączyć z wycieczką na tutejsze wały przeciwpowodziowe, roztacza się z nich  ciekawy krajobraz nadrzecznych łąk zalewowych.

INFORMACJE
Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Kiezmarku
Kiezmark, ul. Spacerowa 8
83-020 Cedry Wielkie

Galeria