Niedaleko

Jezioro Wygoda

InfoGdansk
13 sierpnia, 2023
Zdjęcie: Jezioro Wygoda w rezerwacie Pełcznica.

Otoczone zwartym lasem jezioro Wygoda jest jednym z najciekawszych akwenów na rozległym obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Decyduje o tym przyrodnicza unikatowość, występowanie roślin objętych ścisłą ochroną gatunkową oraz niewątpliwe walory krajobrazowe.

Przy wschodnim brzegu opisywanego jeziora prowadzi Szlak Wejherowski PTTK, którego trasa łączy kolejne położone w pobliżu jeziora lobeliowe.

Jezioro Wygoda i rezerwat Pełcznica

Powierzchnia jeziora Wygoda wynosi 10,6 hektara, a maksymalna głębokość 16,2 m. Powierzchnia tego akwenu nie jest więc szczególnie rozległa, za to kryje w sobie wyjątkowe walory przyrodnicze. W jeziorze Wygoda występuje aż pięć gatunków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin: poryblin jeziorny, poryblin kolczasty, lobelia jeziorna, jeżogłówka pokrewna oraz wywłócznik skrętoległy. Dla poryblina kolczastego akwen opisywanego jeziora stanowi ostatnią trwałą ostoję w Polsce!

Wspomniana lobelia jeziorna wymaga szczególnego środowiska, z minimalnym występowaniem wapnia i substancji mineralnych. Niewiele polskich jezior sprzyja tej ciekawej roślinie, takie akweny określane są mianem jezior lobeliowych.
Natomiast poryblin kolczasty występuje w zaledwie kilku miejscach w Polsce, opisywane jezioro Wygoda jest jednym z nich.

Zobacz też – 6 pomysłów na prezenty ślubne dla wierzącej pary młodej

Akwen opisywanego jeziora wraz z pobliskimi jeziorami Krypko i Pałsznik są w ramach rezerwatu Pełcznica objęte ścisłą ochroną.
Obszar wspomnianego rezerwatu obejmuje 62 hektary powierzchni, a ochronie podlegają również cenne ekosystemy torfowiskowe.

Dlaczego jeziora lobeliowe są takie cenne?

Jeden z powodów został już opisany, przyczyn ochrony jest jednak znacznie więcej.
Wracając do wspomnianej lobelii jeziornej – roślina stanowi borealno-atlantycki gatunek reliktowy i jako taki występuje w Ameryce Północnej oraz znacznie rzadziej na obszarze Europy. Przez obszar Polski przebiega granica zasięgu jego występowania.

Jeziora lobeliowe powstały u schyłku epoki lodowcowej, gdy w bezodpływowych nieckach topiły się pojedyncze bryły lądolodu.

Na trenie Polski zaledwie 1,7% jezior klasyfikuje się jako jeziora lobeliowe, większość z tych akwenów (171 ze 173) zaobserwować można na obszarze Pojezierza Pomorskiego.

Jak dotrzeć do jeziora Wygoda?

Ze względu na rezerwatową ochronę do opisywanego jeziora można dotrzeć pieszo lub na rowerze.
Najłatwiej wykorzystać wskazania Szlaku Wejherowskiego PTTK, który prowadzi też do kolejnych cennych jezior rezerwatu Pełcznica.

W bliskie sąsiedztwo jeziora Wygoda można też dojechać niebieskim szlakiem rowerowym, który jako najdłuższy szlak rowerowy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego łączy Lębork z trójmiejską aglomeracją.