Pomniki

Pomnik Poległych Żołnierzy Rosyjskich

InfoGdansk
3 kwietnia, 2016
Zdjęcie: Pomnik odsłonięto w 1898 roku

Ten mało znany pomnik zbudowany został z fińskiego granitu i odsłonięty w 1898 roku. Upamiętnia rosyjskich żołnierzy, którzy w okolicy Gdańska walczyli i umierali w latach 1734, 1807 i 1813. Jak widać rosyjskich epizodów w gdańskiej historii nie brakowało, a przecież fundatorzy monumentu nie wiedzieli, że na tej ziemi Rosjanie będą też umierać w trakcie dwóch kolejnych wojen światowych.

Rosyjskie wątki gdańskiej historii

Pomnik został ufundowany przez cara Mikołaja II, jego wystawienie było możliwe dzięki krótkiemu odprężeniu w stosunkach niemiecko-rosyjskich.

Na pomniku barwna mozaika przedstawiająca św. Jerzego. Wypisana w cyrylicy inskrypcja „Russkim’ woinam pawszim’ pri osadach Danciga” oznacza: „Rosyjskim żołnierzom poległym w oblężeniach Gdańska”.

Pomnik znajduje się w przestrzeni tzw. Grodziska, w pobliżu Kaponiery Środkowej. W tym mniej więcej miejscu w dniu 9 maja 1734 r. żołnierze carscy podjęli próbę przełamania gdańskiej obrony. Gdańszczanie utrzymali pozycje, a Rosjanie odwagę przypłacili koszmarnymi stratami.

Wcześniej w pobliżu znajdowało się upamiętnienie (Denkstein) Regimentu Diericke – pruskiej jednostki broniącej tych fortyfikacji w 1807 roku.

Ten jeden z najstarszych gdańskich monumentów został odnowiony w 1999 roku. Pomnik wpisuje się w nurt upamiętnień rosyjskich wątków gdańskiej historii, tych w najbliższej okolicy nie brakuje.

Galeria Pomnik Poległych Żołnierzy Rosyjskich w Gdańsku - fotografie