Pomniki

Pomnik 100-lecia Przekopu Wisły

InfoGdansk
31 marca, 2016
Zdjęcie: Upamiętnienie setnej rocznicy powstania Przekopu Wisły

Pomnik upamiętnia ukończenie inwestycji o wielkim znaczeniu dla bezpieczeństwa Gdańska i okolic. W dniu 31 III 1895 r. uroczyście otwarto koryto tzw. Przekopu Wisły. Realizacja tego hydrotechnicznego zadania była kosztowna, trudna i wymagała wykonania szerokiego zakresu prac ziemnych.

Przekop Wisły istotnie zmniejszył powodziowe zagrożenie okolicy. Wcześniej obszary były często dewastowane przez podniesiony stan wiślanej wody. Decyzja o budowie zapadła po katastrofalnej powodzi z marca 1888 roku, gdy woda zniszczyła prawie tysiąc kilometrów kwadratowych urodzajnej ziemi.

Zobacz też – Na jakie zabiegi beauty warto zdecydować się na jesień?

Pomnik w formie narzutowego głazu z okolicznościową tablicą odsłonięto w 1995 roku. Monument wpisał się w potrzebny nurt odmitologizowywania gdańskiej historii, bo wbrew powojennej historiografii okres zaborów nie był dla Gdańska czasem straconym.