Niedaleko

Filharmonia Kaszubska w Wejherowie

InfoGdansk
21 maja, 2018
Nowoczesny obiekt Wejherowskiego Centrum Kultury
Zdjęcie: Nowoczesny obiekt Wejherowskiego Centrum Kultury

Wejherowskie Centrum Kultury powstało we wrześniu 1990 roku na organizacyjnej bazie ówczesnego Miejskiego Domu Kultury. Placówka z sukcesami zajmuje się popularyzacją lokalnej twórczości i szeroko zakrojoną działalnością artystyczną. Tematów rzeczywiście nie brakuje, bo w Wejherowie wątki historyczne i sakralne ciekawie krzyżują się z kaszubskim dziedzictwem i folklorem.

W 2010 roku rozpoczęto budowę nowoczesnej siedziby przy ulicy Sobieskiego 255. Trzy lata później prace dobiegły końca, a Wejherowo wzbogaciło się o obiekt z salą koncertową, pracowniami artystycznymi i przestrzenią wystawienniczą.

Architektura obiektu współczesna , ale też niebanalna i nietuzinkowa. Budynek przypomina łódź płynącą przez morską toń, na dachu-pokładzie taras widokowy. Nowa siedziba łączy funkcję filharmonii i domu kultury. Na powierzchni 6,5 tys. m² wydzielono dwa podstawowe moduły. W sali dla prawie 400 widzów organizować można koncerty, projekcje kinowe i teatralne przedstawienia. Przestrzeń uzupełnia kameralna sala kinowa oraz galeria wystawiennicza z kawiarnią. W drugim module funkcjonuje dom kultury z bogatym programem adresowanym do dzieci i młodzieży, ponadto sala prób chóru, teatru i muzyki, studio nagrań i pracownie artystyczne.

Wejherowskie Centrum Kultury organizuje imprezy o lokalnym i znacznie szerszym zasięgu oddziaływania. Warto wymienić niektóre z nich:

Wiosenne Spotkania z Teatrem;
Muzyczne Lato w Wejherowie;
Dzień Jakuba-Święto Miasta;
Autorska oprawa Misterium Męki Pańskiej;
Verba Sacra;
Koncert Kolęd;
Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych;
WANOGA – Festiwal Przygody;
Ogólnopolski Festiwal Pieśni Morzu;
Open Air Rock Festival i wiele innych…

Instytucja prowadzi zajęcia taneczne, muzyczne, wokalne, teatralne, fotograficzne i sportowe. Ciekawe warsztaty dotyczą też ceramiki, animacji filmowej i robotyki. Nie można pominąć szeroko zakrojonej działalności impresaryjnej, bo do Filharmonii Kaszubskiej zapraszane są teatry, kabarety, zespoły muzyczne i operowe oraz grupy choreograficzne z regionu i całego kraju. Zatem działalność placówki szeroko zakrojona, o wielkim znaczeniu dla kultury tej arcyciekawej miejscowości.

INFORMACJE
Filharmonia Kaszubska – Wejherowskie Centrum Kultury
ul. Jana III Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo
www.wck.org.pl

InfoGdansk
InfoGdansk – portal gdański z nawiązaniami do historii i turystycznych atrakcji regionu. To przedłużenie przewodnickiej aktywności gdansktur.pl