Przyroda

Park Bema

InfoGdansk
12 sierpnia, 2022
Zdjęcie: Rzeźba w Parku Bema.

Powierzchnia tego niewielkiego parku wynosi 3,1 hektara, jego obszar jest zakreślony przebiegiem ulic Pankiewicza, Zakopiańskiej, Powstańców Warszawskich i gen. Józefa Bema – patrona opisywanej przestrzeni parkowej.

Wspomniany oficer brał udział w obronie Gdańska w 1813 roku, dwadzieścia lat później był jedną z najważniejszych postaci powstania listopadowego, a podczas tak zwanej Wiosny Ludów wybitnie zapisał się w węgierskim zrywie niepodległościowym.

Park Bema znajduje się na obszarze dawnego cmentarza

Opisywany park częściowo pokrywa się z dawnym cmentarzem kościoła św. Barbary, który był czynny do 1964 roku. Potem nekropolia została zlikwidowana, kilka lat później na jej obszarze urządzono ogólnodostępną przestrzeń parkową.
Dlatego układ parku jest zakreślony przebiegiem dawnych alejek cmentarnych, podkreślonych okazałymi lipami i kasztanowcami.

W północnej części parku zobaczyć można wiekowe i rozłożyste jesiony, a w obszarze zachodnim znajduje się wzniesienie określane mianem Góry Losu. W Parku Bema znajduje się też siłownia plenerowa, strefa dla motyli oraz wydzielony wybieg dla psów.

W pobliżu opisywanego parku zachował się wielki kompleks dawnych fortyfikacji ziemnych. Na obszarze tak zwanego Grodziska działa centrum edukacyjne Hevelianum z m. in. ciekawą wystawą zewnętrzną Wehikuł Czasu – Człowiek i Pocisk. W tej niezwykłej przestrzeni zobaczyć również można dawne schrony artyleryjskie, kilka ciekawych pomników, warto też wspiąć się na punkty widokowe.