Muzea

Wystawa „Wehikuł Czasu. Człowiek i Pocisk”

InfoGdansk
8 marca, 2019
Wystawa „Wehikuł Czasu. Człowiek i Pocisk” w Centrum Hevelianum.
Zdjęcie: Wystawa „Wehikuł Czasu. Człowiek i Pocisk” w Centrum Hevelianum.

Wystawa działa w zabytkowych fortyfikacjach pruskich na terenie gdańskiego Grodziska. W kolejnych schronach i remizach artyleryjskich przedstawienie ciekawych wątków z dziejów okolicy i wielu zagadnień związanych z militarną tematyką – historii czarnego prochu, specyfiki pracy fortyfikatora i innych…

Na wystawie również wartka opowieść o oblężeniach z lat 1734, 1807 i 1813, gdy Gdańsk był wciągany w odmęty europejskiej polityki, a umocnienia okolicy odgrywały w tych wydarzeniach znaczącą rolę. Ciekawy wątek dotyczy postaci generała Haxo – wybitnego fortyfikatora francuskiego, który z polecenia samego cesarza Napoleona nadzorował rozbudowę tutejszych umocnień.

Wystawę tworzy kilkanaście ekspozycji z realistycznymi scenografiami i świetnie dobranym podkładem dźwiękowym. Narracja prowadzona przez znanych polskich aktorów dotyczy historii tego miejsca i jego znaczenia w szerszym kontekście gdańskich dziejów.

Jedna z najciekawszych wystaw opowiada o wybuchu II wojny światowej, warto dodać – Gdańsk jest uważany za symboliczne miejsce początku tego konfliktu. Jednym z długotrwałych skutków wojny było podporządkowanie kraju wpływom sowieckim i instalacja reżimowych władz w powojennej Polsce. Na szczycie Góry Gradowej działała wówczas stacja zagłuszania Radia Wolna Europa, jedna z ekspozycji też o tym wątku opowiada.

Przejściu między kolejnymi stanowiskami towarzyszą panoramiczne widoki zabytkowego Gdańska. Zwiedzanie wystawy warto połączyć z wizytą w Hevelianum, czy też wejściem na punkt widokowy na Gradowej Górze. W pobliżu dawny kościół szpitalny pod wezwaniem Bożego Ciała, obok zabytkowej świątyni Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy.

Wystawa „Wehikuł Czasu. Człowiek i Pocisk” – spis tematów

Gdańsk się fortyfikuje;
Pierwsze fortyfikacje Góry Gradowej;
W obronie króla Leszczyńskiego;
Podwójna elekcja roku 1734;
Oblężenie Gdańska w roku 1807;
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego;
Francois Nicolas Benoit Haxo;
Marc Rene Montalembert;
Sebastian Le Prestre Vauban;
Lazare Nicolas Marguerite Carnot;
Wolne Miasto Gdańsk 1807-1814;
Życie w oblężeniu;
Fort Grodzisko ponownie pod panowaniem pruskim;
Życie koszarowe na Forcie Grodzisko;
Bractwa studenckie w Gdańsku;
Studenckie siedlisko;
Zaczęło się w Gdańsku;
Historia czarnego prochu;
Prochownie i laboratoria Fortu Grodzisko;
Obrona przeciwlotnicza na Forcie Góry Gradowej;
Latające Fortece – samoloty II wojny światowej;
Maszty i anteny nad Górą Gradową;
Walka w eterze;
Góra tajemnic.