Rozmaitości

Czym jest eko-magazyn?

InfoGdansk
15 stycznia, 2023

Ekologia w logistyce to trend, który nabiera tempa. Troska o naszą planetę powinna być wspólnym obowiązkiem, a w szczególności przedsiębiorców i to bez względu na rodzaj branży. W przypadku logistyki ekologiczne podejście sprowadza się coraz częściej do stosowania zielonych technologii w obiektach magazynowych. Tak zwane zielone magazyny są obiektami, w których coraz chętniej wprowadza się rozwiązania najnowszej generacji.

Czym jest ekologiczny magazyn?

Na ekologiczny magazyn składa się szereg różnych rozwiązań. Dlatego nie są to obiekty tylko z zainstalowanymi urządzeniami energooszczędnymi, mającymi dbać jedynie o niskie rachunki logistyki. To cały model postępowania. Oczywiście, instalacje energooszczędne jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, urządzenia do odzysku wody są powszechne w magazynach, które projektuje między innymi https://panattonieurope.com/pl-pl

Warto wiedzieć, że już teraz inwestycje w nowoczesne rozwiązania technologiczne dotyczące tylko samego oświetlenia LED potrafi przynieść bardzo duże oszczędności. Zwraca się ona nawet w jeden rok, gdy jeszcze niedawno było to 6-8 lat. 

Ekologiczne magazyny charakteryzują się przemyślaną konstrukcją. Hale magazynowe są najczęściej wysokie, dlatego niekontrolowaną wymianę ciepła ogranicza się specjalnymi izolowanymi płytami warstwowymi. Z pomocą automatyki wdraża się proekologiczne akumulacyjne systemy magazynowe, które pozwalają optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń dzięki wysokiemu składowaniu oraz zagęszczeniu ładunków.

Zielony magazyn a łańcuch dostaw

Inwestycja w zielone magazyny to także zmiana w podejściu do logistycznej filozofii. Jedną z najważniejszych jej koncepcji jest skracanie łańcucha dostaw, co przekłada się na mniejszą liczbę pośredników, ciężarówek, samolotów, a tym samym na obniżenie śladu węglowego. Dobrze skonstruowane sieci logistyczne wraz z miejskimi centrami realizacji zamówień są w stanie zmniejszyć o 50% niepożądane emisje związane z transportem. 

W zielonych centrach logistycznych prowadzi się gospodarkę recyklingową z selektywną zbiórką odpadów powstających w codziennej pracy. Magazyny generują z reguły duże ilości odpadów papierowych, szklanych i z tworzyw sztucznych. Ich prawidłowe sortowanie, recykling i ponowne wykorzystanie pozwala znacząco ograniczyć negatywny wpływ logistyki na środowisko.

Zielona logistyka i ekologiczne magazyny

Zielone magazyny projektowane i budowane zgodnie z trendem eko stają się obiektami certyfikowanymi z homologacją LEED i BREEAM, które są jednocześnie wyznacznikiem ich jakości i efektywności. Niekwestionowanym liderem na rynku nieruchomości przemysłowych pod względem stawiania eko-magazynów w Polsce jest Panattoni. Uzyskanie certyfikatów najwyższych klas wymaga spełnienia szeregu wymogów, co nie jest łatwym zadaniem.