Muzea

Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

InfoGdansk
18 marca, 2016
Zdjęcie: Poczta Polska w Gdańsku

Tematyka obrony Poczty Polskiej w Gdańsku jest szeroko zarysowana, to wątek o wielkim znaczeniu, związany z wybuchem II wojny światowej i martyrologią polskich mieszkańców Freie Stadt Danzig. Od rana 1 września 1939 roku kilkudziesięciu licho wyposażonych pocztowców odpierało ataki uzbrojonych po zęby oddziałów hitlerowskich.

W trakcie 14-godzinnej obrony poległo sześciu polskich pocztowców, dwóch zamordowano w trakcie poddawania placówki, czterech ciężko rannych zmarło po kapitulacji. Pozostałych postawiono przed niemieckim sądem i po farsie procesu skazano na karę śmierci. Egzekucję przeprowadzono na odludnej strzelnicy w okolicach ówczesnego lotniska, tym samym dokonano tzw. mordu sądowego. Obronę placówki i czas wojny przeżyło tylko czterech pocztowców.

Szczątki rozstrzelanych odnaleziono dopiero na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia, miejsce upamiętnia pomnik „W hołdzie bohaterom” o stosownej formie i treści.

W pobliżu opisywanej placówki działa Muzeum II Wojny Światowej, którego wystawa główna również uwzględnia wątek obrony polskiej poczty. W tym temacie literacki głos zabrał też Günter Grass, a wyjątkowo obiektywny obraz dramatu nakreślił Dieter Schenk – to dzięki jego opracowaniu (1995) władze niemieckie pośmiertnie zrehabilitowały polskich obrońców. Tematyka w gdańskiej historii kluczowa, o wielkim ładunku pamięci i emocji…

O Muzeum Obrony Poczty Polskiej

Placówka została powołana w 40 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Kilka pomieszczeń okazałego budynku dawnej Poczty Polskiej szybko adaptowano do muzealnych zadań. Jednocześnie przebudowano pobliski plac, przy którym odsłonięto pomnik poświęcony tragicznej obronie. Opisywana placówka od 1 stycznia 2003 r. jest oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Wystawy
W muzealnych pomieszczeniach zgromadzono ciekawe eksponaty ilustrujące rozwój telekomunikacji, dzieje Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku (1925 – 1939) oraz dramatyczne wydarzenia z 1 września 1939 r.

W sali obrony Poczty Polskiej reprodukcje historycznych zdjęć, kopia planu ataku wykonanego przez Niemców w lipcu 1939 r., fotografie obrońców, mundury pocztowe z okresu międzywojennego i wiele innych eksponatów.

W części poświęconej polskiej społeczności Wolnego Miasta Gdańska – eksponaty nawiązujące do polskich wątków międzywojennego Gdańska i ciekawe odwołania do aktywności kulturalnej i sportowej.

INFORMACJE
Muzeum Obrony Poczty Polskiej
Oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
ul. Obrońców Poczty Polskiej  1/2, Gdańsk  80-839
tel. 58 301 76 11
muzeumgdansk.pl
Galeria Muzeum Obrony Poczty Polskiej w Gdańsku - fotografie