Rozmaitości

Agencja pracy tymczasowej w Gdańsku – wszystko, co musisz wiedzieć przed rozpoczęciem współpracy

InfoGdansk
15 maja, 2024

Dynamiczne zmiany na rynku pracy stawiają przed pracodawcami coraz to nowe wyzwania. Wiele firm poszukuje rozwiązań umożliwiających zabezpieczenie przed brakami kadrowymi przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności zatrudnienia. Współpraca z agencją pracy tymczasowej daje możliwość szybkiego uzupełnienia niedoboru siły roboczej oraz szansę na płynne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Agencja pracy tymczasowej Gdańsk – co może zaoferować?

Zasady funkcjonowania agencji pracy tymczasowych są precyzyjnie określone w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Przepisy regulują zasady pracy tymczasowej, reguły zatrudniania zewnętrznego pracowników oraz zasady kierowania ich do pracy. Agencja pracy tymczasowej jest podmiotem zatrudniającym pracownika tymczasowego na podstawie umowy. Posiada status pracodawcy i oddelegowuje pracownika do pracy w danej firmie. Ponadto jest związana z pracodawcą użytkownikiem umową o współpracy. Tego typu podmiot rekrutuje kandydatów, zatrudnia pracowników tymczasowych, a następnie kieruje ich do miejsca pracy. Co więcej, organizuje badania lekarskie, zarządza procesami płacowo-kadrowymi oraz kontroluje godziny pracy. Ponosi również odpowiedzialność prawną za dopuszczenie kandydata do pracy, ale odpowiada też za legalizację jego pobytu i zatrudnienia.

Kiedy warto skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej?

Agencje pracy tymczasowej są atrakcyjnymi partnerami dla wielu firm ze względu na wieloletnie doświadczenie, kompleksową obsługę oraz wsparcie ekspertów. Z ich usług najczęściej korzystają branże o wysokiej sezonowości, ale coraz częściej agencje pracy tymczasowej są wsparciem w procesie rekrutacji pracowników zatrudnianych na okres próbny. Usługi agencji pracy tymczasowej są chętnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa borykające się z wysoką rotacją pracowników oraz przez podmioty chętnie zatrudniające obcokrajowców. Współpraca z agencją pracy tymczasowej znacznie ułatwia przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, ale także odciąża pracodawcę ze względu na przejęcie formalności i obowiązków pracodawcy przez podmiot zewnętrzny.

Agencja pracy tymczasowej Gdańsk – ile kosztuje obsługa?

Koszty współpracy z agencją pracy tymczasowej uzależnione są od wielu czynników. Główną składową jest tutaj kompleksowość zlecenia, która bezpośrednio przekłada się na czas pracy personelu agencji. Znaczenie ma też charakter stanowiska oraz dostępność kandydatów z określonymi kompetencjami, a ponadto branża i sezon. Agencja, określając zakres zlecenia i dobierając odpowiednie do tego celu narzędzia, szacuje czas realizacji oraz związane z tym koszty dla pracodawcy użytkownika. To oznacza, że współpraca z agencją w każdym przypadku jest wyceniana indywidualnie, a kosztorys jest przedstawiany firmie jeszcze przed zawarciem pisemnej umowy.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Niezwykle istotnym aspektem przy wyborze agencji pracy tymczasowej jest legalność jej funkcjonowania. Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić, czy podmiot posiada wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Dobrym rozwiązaniem jest również weryfikacja opinii o agencji pracy tymczasowej. Sprawdzenie opinii klientów w sieci o danym podmiocie stało się już właściwie normą, ale równie ważna jest weryfikacja odczuć byłych pracowników. Kluczowe znaczenie ma też komunikacja z agencją. Należy sprawdzić, jak wygląda kontakt z pracownikami i czy agencja odpowiada sprawnie na potrzeby swoich klientów.

Agencja pracy tymczasowej Gdańsk – poznaj korzyści ze współpracy z KONO!

Firma outsourcingowa KONO rekrutuje pracowników dla firm z Polski i z zagranicy, także na terenie Gdańska. Dzięki doświadczeniu i stałej współpracy z oddziałami na wschodzie dociera do najlepszych kandydatów szybko i skutecznie. Współpraca z KONO to gwarancja odpowiedniej obsługi klientów i indywidualnego podejścia do każdego z nich. Specjaliści perfekcyjnie rekrutują idealnie dopasowanych kandydatów. Zakres usług firmy outsourcingowej KONO obejmuje rekrutacje masowe w ramach stałej współpracy, jak również pozyskiwanie pracowników o określonych kompetencjach na pojedyncze stanowiska.