Rozmaitości

ZASTRZEŻENIE I REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO

InfoGdansk
17 maja, 2023

Z naszego artykułu dowiesz się m.in. czym różni się zgłoszenie krajowe od unijnego i międzynarodowego oraz jakie są wady i zalety każdego rozwiązania.

Teren świadczenie usług a ochrona znaku towarowego

Większość urzędów patentowych na świecie wymaga od przedsiębiorców przedstawienia dowodów na to, że po zastrzeżeniu znaku używali go co najmniej 5 lat.

W przypadku UE wystarczy, że działasz na jednym znaczącym rynku lub kilku, żeby używać znaku towarowego na całym terytorium unijnym, zgodnie ze standardami Urzędu ds. Własności Intelektualnej.W UE zbieżność znaku bada się dla tych samych wykazów towarów i usług. Właściciele podobnych znaków mogą złożyć sprzeciw tylko na etapie okresu do złożenia sprzeciwu.

Zobacz więcej – https://lawboxfirm.com

Ochrona trwa 10 lat i może zostać przedłużona o kolejne 10 lat po dokonaniu opłaty. Wniosek może złożyć zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

Wybór towarów i usług a klasyfikacja nicejska

Kiedy wybierasz klasę zgodnie z klasyfikacją nicejską, to powinieneś wiedzieć, że znak towarowy powinien być ściśle przypisany do towarów, na których się znajduje. W przeciwnym razie może dojść do jego unieważnienia.

Charakter odróżniający znaku towarowego

Charakter odróżniający znak towarowy to bezwzględny warunek udzielenia ochrony przez urzędnika. W tej sytuacji jesteś narażony na jego subiektywną ocenę. Dlatego należy przygotować ciekawy i oryginalny znak towarowy.

Dowiedz się więcej: https://lawboxfirm.com/koszt-rejestracji-znaku-towarowego/

Koszty rejestracji znaku towarowego

Opłaty za ochronę znaku:

  • Polska – 890 zł (rejestracja w jednej klasie towarowej).

  • UE – 850 EUR (rejestracja w jednej klasie towarowej).

  • Procedura międzynarodowa jest najdroższa i rozliczana jest we frankach szwajcarskich. Na łączną kwotę składa się opłata dokonana w Polsce lub w UE.

Procedura krajowa, unijna i międzynarodowa

Procedury w Polsce i w krajach UE nie są skomplikowane, a wniosek można złożyć przez Internet. Cały proces międzynarodowy jest dużo bardziej złożony i wymaga wsparcia prawnika. W UE wniosek może zostać odrzucony, gdy w choć jednym państwie członkowskim inna firma zastrzegła podobny znak. Wtedy warto zastosować procedurę międzynarodową. Zajmuje się tym Światowa Organizacja Własności Intelektualnej.

Dodatkowa wiedza: https://lawboxfirm.com/zastrzezenie-i-rejestracja-znaku-towarowego-w-pigulce/