Rozmaitości

Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości- dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika budowlanego?

InfoGdansk
3 kwietnia, 2022

Stan prawny nieruchomości to szczególnie cenne informacje dla osób zainteresowanych jej potencjalnym kupnem. Aby uniknąć problemów, warto wcześniej dokładnie poznać ryzyko, z jakim wiąże się podpisanie aktu notarialnego. Doskonale w tym przypadku sprawdza się przeprowadzenie audytu prawnego nieruchomości, który polega na gruntownym zbadaniu jej stanu prawnego.

Jakie informacje zawiera stan prawny nieruchomości?

Definicję stanu prawnego nieruchomości podaje się na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości oraz Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Według tych źródeł stan prawny nieruchomości określa ogół praw, jakie do niej przysługują. Wśród najważniejszych z nich należy wymienić:

  • prawo własności,
  • prawo najmu,
  • prawo dzierżawy.

Dodatkowo podczas określania stanu prawnego nieruchomości, należy przyjrzeć się tej kwestii zdecydowanie szerzej. Pod uwagę warto wziąć wiele aktów prawnych, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych. Pisma te wpływają także bezpośrednio na możliwość nabycia, użytkowania oraz zagospodarowania nieruchomości.

Audyt stanu prawnego nieruchomości w praktyce obejmuje wszystkie dokumenty, które zostały dla niej sporządzone. To właśnie z nich wynikają ewentualne prawa i roszczenia, które przysługują mieszkaniu, domowi lub działce. Kwestie związane z audytem stanu prawnego nieruchomości może określić dobry prawnik prawa budowlanego. Są to obszary działalności godnej zaufania kancelarii Dybka – https://dybka.com.pl/specjalizacja/.

 Jakie dokumenty trzeba sprawdzić przed określeniem stanu prawnego nieruchomości?

Sprawdzenie faktycznego stanu prawnego nieruchomości przed podpisaniem umowy zakupu wymaga przejrzenia wielu dokumentów. Wiąże się to z koniecznością odwiedzenia kilku urzędów. Można się tym zająć osobiście lub zlecić to zadanie kancelarii prawnej, która jako nasz pełnomocnik skontroluje istniejące zapisy. Pozwala to zaoszczędzić sporo czasu, a także daje pewność, że wszystkie istniejące dokumenty zostały zinterpretowane przez doświadczonego specjalistę.

Wśród najistotniejszych dokumentów, które należy przejrzeć podczas określania stanu prawnego nieruchomości, znajdują się:

  • księga wieczysta (najważniejsza pozycja do sprawdzenia),
  • wypis z rejestru gruntów,
  • wyrys mapy ewidencyjnej,
  • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Dodatkowo warto zadbać o uzyskanie specjalnych zaświadczeń urzędowych, które pozwolą ustalić inne istotne fakty. Wśród nich ważne jest uzyskanie informacji, czy nieruchomość nie jest objęta ochroną zabytków lub przyrody, co może generować komplikacje w zaaranżowaniu nieruchomości na własne potrzeby. Pozyskanie zaświadczenia z ewidencji ludności pozwala natomiast ustalić, czy w kupowanym lokalu nie jest ktoś zameldowany. W przypadku chęci zakupu mieszkania należy też wybrać się do wspólnoty mieszkaniowej w celu ustalenia, czy kupowana nieruchomość nie jest zadłużona.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami- informacje o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości 

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości to poważny problem podczas jej zakupu, nabycia na drodze spadku lub darowizny. Kwestia ta jest szczególnie kłopotliwa, kiedy planujemy zakup nieruchomości na kredyt hipoteczny. Jeśli jednak przez niedopatrzenie nabywca zakupi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, może mieć w przyszłości z tego tytułu sporo problemów.

Definicję nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Art. 113 tego dokumentu informuje, że jest to stan, w którym z powodu braku księgi wieczystej lub innych ważnych dokumentów nie ma możliwości określenia osób, którym przysługuje prawo rzeczowe do danej nieruchomości.

Proces uregulowania stanu prawnego nieruchomości 

Proces obejmujący działania dążące do uregulowania stanu prawnego nieruchomości może być skomplikowany i wymagający. W wielu przypadkach koniecznością okazuje się założenie księgi wieczystej nieruchomości lub uaktualnienie istniejących w niej wpisów. W sprawach nieuregulowanych często niezbędne jest także przeprowadzenie postępowania spadkowego.

W celu zaktualizowania wpisów zawartych w księdze wieczystej, należy wypełnić i złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej wraz z załączeniem niezbędnych dokumentów. Niestety może się tego podjąć jedynie upoważniony właściciel nieruchomości. W przypadku problemów z jego ustaleniem należy założyć sprawę sądową. Działanie to wiąże się z koniecznością posiadania szerokiej wiedzy prawnej oraz doświadczenia. W wyjątkowo skomplikowanych sprawach warto więc zwrócić się o pomoc do dobrej kancelarii prawnej.