Wystawy

Wystawa „Nowy Port. 250 lat jego historii w opowieściach obiektów ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej”

InfoGdansk
4 listopada, 2023

W zabytkowym budynku Biblioteki Gdańskiej zobaczyć można kolejną wystawę czasową dotyczącą historii nadmotławskiego miasta. Przedstawione eksponaty opowiadają o wielu wątkach dziejów Nowego Portu, historia tej dzielnicy została przedstawiona przez pryzmat zbiorów należących do wspomnianej placówki naukowej.

Wystawę oglądać można do 20 grudnia 2023 roku.

Krótka historia Nowego Portu

W zeszłym roku Nowy Port obchodził 250. rocznicę swojego powstania. Do narodzin tej części miasta przyczyniły się dziejowe zawirowania, które wiązały się również z upadkiem szlacheckiej Rzeczypospolitej i zmierzchem patrycjuszowskiego Gdańska…

O powstaniu Nowego Portu przesądziła administracja pruska, która po I rozbiorze państwa polskiego rozpoczęła wojnę ekonomiczną z gdańskim ośrodkiem portowym. Pruski obszar przeładunkowy zlokalizowany przy zmienionym ujściu Wisły stał się fundamentem tej antygdańskiej polityki.

Powołany do życia pruski ośrodek portowy określano jako NeufahrwasserNowy Tor Wodny. Nietypowa nazwa nawiązywała do zmienionego kształtu ujścia Wisły i nowego toru wodnego prowadzącego w stronę miasta Gdańska.

Koniec XVIII wieku przyniósł ostateczne wymazanie Polski z politycznej mapy Europy, z tego powodu znaczenie Nowego Portu nieco zmalało i zauważalnie przygasła dynamika rozwoju tych obszarów.

Na początku XIX stulecia ciekawą aktywnością inwestycyjną wykazał się kupiec Matthias Broschke, z którego inicjatywy powstała między innymi wygodna brukowana droga łącząca Neufahrwasser z gdańskim Śródmieściem. W drugiej połowie tego stulecia na arenę lokalnych dziejów wkroczył Richard Fischer, założony przez niego browar był jednym z największych takich zakładów produkcyjnych w Gdańsku.

Obszar opisywanej dzielnicy wpisał się też w bieg historii w światowym wydaniu. W tym miejscu pod koniec sierpnia 1939 roku niemieckojęzyczni gdańszczanie entuzjastycznie powitali pancernik „Schleswig-Holstein„. Tydzień później z rozlokowanych wzdłuż Kanału Portowego stanowisk zaciekle ostrzeliwano polską placówkę na Westerplatte.

Po II wojnie światowej przestrzeń Nowego Portu tętniła takim nieoficjalnym marynarskim życiem, jakże niezgodnym z narzuconymi przez reżim schematami i rygorami. W przestrzeni Nowego Portu już w sierpniu 1946 roku rozegrał się jeden z pierwszych polskich protestów robotniczych przeciw władzy ludowej.

Po długich dekadach zapomniany i dotkliwie zmarginalizowany Nowy Port zyskuje na znaczeniu, o czym decyduje atrakcyjne położenie i pewnie też wynikający z ciekawej historii duch miejsca – genius loci.

Neufahrwasser – Nowy Port na wystawie w PAN Bibliotece Gdańskiej

Wystawa ciekawie poszerza odbiór tej stosunkowo mało znanej dzielnicy. Zaprezentowane plany i mapy przedstawiają zmiany ujścia Wisły, dzięki którym okolica tak bardzo zyskała na nawigacyjnym i następnie portowym znaczeniu.

Unikatowe i rzadko publikowane fotografie dokumentują XIX-wieczny rozwój tej dzielnicy, warto szczególną uwagę zwrócić na tutejszą cukrownię, która była jedną z największych na terenie państwa niemieckiego. Inne fotografie przedstawiają wspomniany browar Fischera, który udanie konkurował z browarem z gdańskiego Wrzeszcza.

Zobacz też – Jak wybrać niezawodnego partnera logistycznego dla transportu lotniczego

Kilka cennych fotografii w interesujący sposób przedstawia działające na terenie tej dzielnicy latarnie morskie.
Wystawa świetnie oddaje płynność, z jaką dzielnica przeszła od przynależności niemieckiej do powojennego polskiego działania. O charakterze i działaniu okolicy decydowały bowiem funkcje portowe, a kwestia politycznej przynależności odgrywała drugorzędną rolę.

O wspomnianym buncie robotniczym przypomina plakatowy nekrolog związany ze śmiercią Karola Gronkiewicza – komunistycznego aparatczyka, z którego władza ludowa uczyniła męczennika i bohatera zmagań z reakcyjnym podziemiem…

Do trudniejszej tematyki społecznej nawiązuje książkowa trylogia Stanisława Goszczurnego, która ukazując negatywne zjawiska raczej nie uszczęśliwiła ówczesnych władz.
Uwagę przyciąga też powojenna lista wyborcza z kandydatem Franciszkiem Dąbrowskim – bohaterem obrony polskiego Westerplatte.

Wystawa w PAN Bibliotece Gdańskiej interesująco poszerza postrzeganie Nowego Portu – bez wątpienia jednej z najciekawszych dzielnic nadmotławskiego miasta.

INFORMACJE
Wystawa „Nowy Port. 250 lat jego historii w opowieściach obiektów ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej”;
ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk;
Wystawa do 20 grudnia 2023 r.
Wstęp wolny.