Niedaleko

Jezioro Dołgie Małe

InfoGdansk
6 kwietnia, 2021
Zdjęcie: Jezioro Dołgie Małe w Słowińskim Parku Narodowym.

Akwen tego jeziora wraz z pobliskimi zbiorowiskami szuwarowymi i przejściowotorfowiskowymi stanowi obszar ochrony ścisłej, cennych walorów przyrodniczych w okolicy rzeczywiście nie brakuje. Jezioro powstało poprzez odcięcie zatoki jeziora Gardno naporem wydm z północy i północnego zachodu.

Dołgie Małe – najmniejsze jezioro Słowińskiego Parku Narodowego

Powierzchnia opisywanego akwenu wynosi 6,3 hektara, zatem Dołgie Małe jest najmniejszym jeziorem na rozległym obszarze Słowińskiego Parku Narodowego. Wspomniany teren jest trzecim co do powierzchi parkiem narodowym w Polsce, a o jego unikatowości decydują między innymi ruchome pasma wydmowe oraz przybrzeżne jeziora o bezcennych walorach przyrodniczych.

Wzdłuż południowego brzegu jeziora Dołgie Małe ciągnie się pas torfowiska przejściowego, w którym między innymi występują owadożerna rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna, wełnianka wąskolistna i czerwień błotna.

W toni tego niewielkiego jeziora występuje roślinność wodna o sporym zróżnicowaniu gatunkowym. Z najcenniejszych gatunków wymienić można grzybienie północne oraz grążele żółte.

Ciekawa jest też ichtiofauna, w jeziorze występują płocie, okonie, szczupaki, liny, jazgarze, leszcze i słonecznice.

Na dnie opisywanego jeziora mogą występować tak zwane oparzeliska, które jako nagromadzenie materii organicznej zmieniają temperaturę wody i różnicują wytrzymałość zimowej pokrywy lodowej, dlatego spacery po zamarzniętym jeziorze są bardzo niebezpieczne i oczywiście surowo zabronione.

Ciekawe otoczenie Jeziora Dołgie Małe

Warto wejść na drewniany pomost, z którego krańca wspaniale prezentuje się malowniczość opisywanego akwenu, zauważyć między innymi można bobrowe żeremia i żerowiska.

Przy jeziorze prowadzi czerwony „Szlak Nadmorski”, którego trasa rozpoczyna się w Jarosławcu i następnie łączy Ustkę z Rowami, Czołpinem i Łebą.

W pobliżu tego ciekawego akwenu znajduje się jezioro Dołgie Wielkie, zatem możliwości ułożenia atrakcyjnych tras pieszych nie brakuje.

Ciekawą propozycją może być przejście trasą spinającą rozległą i mniej znaną Wydmę Czołpińską, pozostałości prehistorycznego lasu sprzed 3 tysięcy lat na Mierzei Gardnieńskiej oraz opisywane w tym miejscu Jezioro Dołgie Małe i wspomniane Dołgie Wielkie.

Galeria Jezioro Dołgie Małe w Słowińskim Parku Narodowym - fotografie