Rozmaitości

Szkolenie Green Belt- zwiększ efektywność działania swojej firmy

InfoGdansk
5 lipca, 2023

Six Sigma Green Belt to metodologia i narzędzia, które pozwalają lepiej zrozumieć procesy zachodzące w organizacji oraz udoskonalić je w celu uzyskania większej efektywności. Szkolenie Green Belt ma w założeniach przygotować uczestników do praktycznego wdrożenia Six Sigma, ale czego konkretnie dotyczy program szkoleniowy?

Co oznacza skrót DMAIC?

Szkolenie Green Belt skupia się na efektywnym wykorzystywaniu metodologii DMAIC, stanowiącej podstawę całego systemu Six Sigma. Ten skrót rozwija się jako Define, Measure, Analyze, Improve, Control, czyli określenie błędów, pomiar parametrów, analizę, poprawę i kontrolę wyników.

Dzięki działaniu w tych pięciu obszarach można w efektywny sposób zwiększyć efektywność organizacji właściwie bez względu na branżę czy kategorię projektu, choć oczywiście w praktyce używane narzędzia będą wymagały dokonania pewnych adaptacji. Ta elastyczność i umiejętność doboru narzędzi czy metod też są objęte szkoleniem.

Na czym polega szkolenie Six Sigma?

Choć Six Sigma jest metodologią stosowaną dość szeroko, to w wielu organizacjach samo wyszczególnienie narzędzi i procesów objętych tą koncepcją, budzi pewien sprzeciw. W warstwie teoretycznej, ale także na pewnych etapach wykonawczych Six Sigma korzysta bowiem z narzędzi analitycznych, statystycznych czy modelowania. Nawet tam, gdzie wydają się one na wyrost, już ograniczone ich wdrożenie może pomóc w przygotowaniu pewnych polityk optymalizacyjnych.

Jedną z integralnych części szkolenia jest analiza przypadków bazujących na realnych scenariuszach. To oznacza także wykorzystanie poznawanych narzędzi w elastyczny sposób. Szkolenie Green Belt nie polega na przekazaniu pewnego zamkniętego zestawu umiejętności, ale także na wyrobieniu w uczestnikach zdolności dostosowania konkretnych narzędzi do bieżących potrzeb. Celem jest zawsze zarządzanie oparte na danych, ale sam proces pozyskania i analizy danych będzie przecież przebiegał odmiennie w każdej organizacji.

Jaki jest cel szkolenia Green Belt?

Same założenia metodologii Six Sigma są intuicyjnie zrozumiałe: określenie obszarów generujących błędy, pomiar ich znaczenia, wprowadzenie procesów optymalizacyjnych i kontrola wyników są normalnymi elementami prowadzenia działalności. Po szkoleniu Green Belt ma się jednak zestaw narzędzi pozwalających wszystkie te elementy wdrożyć w sposób uporządkowany, skuteczny i pozwalający na zachowanie pewnej systematyczności. To ma duże znaczenie dla powtarzalności i aplikacji zasad w różnych środowiskach. Celem szkolenia jest więc także uporządkowanie konkretnej wiedzy i nie zawsze trafnych intuicji, których w swojej pracy nabiera spora część kadry. Ofertę renomowanego szkolenia Green Belt znaleźć można na stronie https://www.e-opex.pl/szkolenia/szkolenia-six-sigma/green-belt/.