Rozmaitości

Skuteczna zmiana ubezpieczyciela – najważniejsze informacje

InfoGdansk
13 grudnia, 2022

Zmiana ubezpieczyciela OC to rozwiązanie, o którym myśli wielu kierowców. Umowy ubezpieczenia są niestety coraz droższe, a nie każde towarzystwo ubezpieczeniowe rosnące ceny przekłada także na coraz wyższą jakość usług. Kiedy możesz zmienić „dostawcę” ubezpieczenia OC? 

Zmiana ubezpieczyciela OC — kiedy jest możliwa?

Ubezpieczenia OC nie możesz zakończyć w dowolnym momencie. Oczywiście wypowiedzenie polisy całorocznej jest możliwe wcześniej, natomiast obecna umowa i tak będzie Cię chronić do końca okresu jej obowiązywania. Jedynym przypadkiem, kiedy wypowiedzenie OC może przestać obowiązywać natychmiast, jest sytuacja zmiany właściciela pojazdu. Możesz, ale nie musisz korzystać z ubezpieczenia OC zbywcy do końca obowiązywania umowy. Jeśli chcesz korzystać ze swojego ubezpieczyciela, dalej gromadzić u niego punkty, możesz bardzo szybko wypowiedzieć umowę OC zawartą przez zbywcę. Takie działanie sprawia, że umowa zostaje rozwiązania w trybie natychmiastowym. 

W każdym innym przypadku jednak wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie jest aż tak proste. Wypowiedzieć trzeba ją maksymalnie na jeden dzień przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, inaczej przedłuży się ona automatycznie (co rzadko kiedy jest opłacalne). Dobra informacja jest taka, że wypowiedzenie umowy OC przedłużonej automatycznie możesz wykonać w każdym momencie.  Więcej podpowiedzi znajdziesz na wypowiadamoc.pl

Wypowiedzenie OC — o czym trzeba pamiętać? 

Umowę ubezpieczenia trzeba wypowiedzieć w określony sposób. Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ niepoprawne wypełnienie dokumentu skutkować będzie nieskutecznością działania. Jeśli chcesz zrezygnować z umowy OC zawartej z dotychczasowym ubezpieczycielem, musisz przygotować odpowiednio przygotowany dokument zawierający konkretne dane. Dzisiaj z pomocą może przyjść ci takie narzędzie jak generator wypowiedzenia (https://wypowiadamoc.pl/generator-wypowiedzenia), które zagwarantuje, że w piśmie znajdą się wszystkie niezbędne dane. Dokumenty należy wydrukować, odręcznie podpisać i przekazać ubezpieczycielowi. 

Wypowiedzenie OC możesz złożyć:

  • osobiście w dowolnej placówce ubezpieczyciela, 
  • pocztą tradycyjną (listem poleconym z potwierdzeniem obioru),
  • faksem,
  • e-mailem (tutaj potrzebny będzie skan z Twoim podpisem).

Pamiętaj, aby zachować potwierdzenie złożenia dokumentu z datą wpływu. Aby dokument był skuteczny, musi on zawierać szereg bardzo konkretnych danych. Ich brak może sprawić, że nie dojdzie do skutecznego wypowiedzenia umowy. Pamiętaj więc, aby pismo miało w sobie:

  • Twoje dane osobowe,
  • dane kontaktowe do właściciela pojazdu (adres, telefon, e-mail),
  • pełną nazwę ubezpieczyciela (wraz z adresem siedziby),
  • numer polisy.
  • podstawę prawną – konkretnie ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych ze szczególnym wskazaniem odpowiedniego artykułu.

Koniecznie pismo musi zostać zwieńczone twoim odręcznym podpisem. 

Na co zwracać uwagę przy ubezpieczeniach obowiązkowych?

Obecna sytuacja na rynku ubezpieczeń niektórych kierowców mocno frustruje, ponieważ ceny stale rosną, a współpraca z wieloma ubezpieczycielami okazuje się  trudna, skomplikowana, niekorzystna po prostu. Wielu kierowców po kolizji czy innym zdarzeniu i konieczności korzystania z pomocy TU, koniecznie chce je zmienić. To pokazuje, że kierowanie się wyłącznie ceną proponowanego ubezpieczenia nie zawsze jest opłacalne. Warto sprawdzić, jakimi opiniami cieszy się ubezpieczyciel, czy klienci są zadowoleni ze wsparcia, jakiego udziela, gdy dojdzie do sytuacji, w której udział Tu jest niezbędny.