Rozmaitości

Co można ubezpieczyć w ubezpieczalni?

InfoGdansk
29 kwietnia, 2022

Od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca naraża się na pewne ryzyko. Nawet przed zatrudnieniem pierwszego pracownika firma jest narażona na ryzyko, co sprawia, że ważne jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia. Wystarczy jeden pozew lub katastrofa, aby zlikwidować małą firmę, zanim jeszcze będzie miała szansę ruszyć z miejsca. Na szczęście firmy mają dostęp do szerokiej gamy ubezpieczeń, które chronią je przed tymi zagrożeniami. Oto kilka rodzajów ubezpieczeń, które firma musi mieć jak najszybciej wykupione. Jakie ubezpieczenia oferuje ubezpieczalnia Gdańsk?

Zakres ubezpieczeń

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej obejmuje ochronę firmy przed roszczeniami z tytułu zaniedbań wynikających ze szkód spowodowanych błędami lub zaniedbaniami. Nie istnieje jedna uniwersalna polisa dla ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej. Każda branża ma swój własny zestaw problemów, które zostaną uwzględnione w polisie napisanej indywidualnie dla danej firmy. Bez względu na to, czy firma jest właścicielem, czy najemcą powierzchni, ubezpieczenie mienia jest koniecznością. Ubezpieczenie to obejmuje sprzęt, oznakowanie, zapasy i meble w przypadku pożaru, burzy lub kradzieży.

Jednak zdarzenia powodujące masowe zniszczenia, takie jak powodzie i trzęsienia ziemi, zazwyczaj nie są objęte standardowymi polisami ubezpieczenia majątkowego. Jeśli w okolicy występują takie zjawiska, należy skontaktować się z ubezpieczycielem w celu wykupienia osobnej polisy.

Ochrona pracownika

Po zatrudnieniu pierwszego pracownika, do polisy ubezpieczeniowej firmy należy dodać ubezpieczenie od odszkodowań pracowniczych. Pokryje ono koszty leczenia, renty inwalidzkiej i świadczenia z tytułu śmierci w przypadku, gdy pracownik ulegnie wypadkowi lub umrze w wyniku pracy w danej firmie. Nawet jeśli pracownicy wykonują prace pozornie mało ryzykowne, urazy związane z poślizgnięciem się lub upadkiem albo schorzenia takie jak zespół cieśni nadgarstka mogą skutkować kosztownym roszczeniem. Wielu profesjonalistów zakłada swoje małe firmy we własnych domach.

Niestety, polisy ubezpieczeniowe właścicieli domów nie obejmują działalności prowadzonej w domu w taki sposób, jak ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych. Jeśli prowadzisz firmę w domu, poproś swojego ubezpieczyciela o dodatkowe ubezpieczenie, które w razie problemu pokryje koszty sprzętu i zapasów. 

Odpowiedzialność za produkt

Jeśli Twoja firma wytwarza produkty przeznaczone do sprzedaży na rynku, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za produkt jest koniecznością. Nawet firma, która dokłada wszelkich starań, aby jej produkty były bezpieczne, może zostać pozwana w procesie sądowym z powodu szkód spowodowanych przez jeden z jej produktów. Ubezpieczenie od odpowiedzialności za produkt chroni firmę w takim przypadku, a zakres ochrony może być dostosowany do konkretnego typu produktu. Jeśli w pracy wykorzystywane będą pojazdy firmowe, powinny być one w pełni ubezpieczone, aby chronić firmę przed odpowiedzialnością w razie wypadku.

Firmy powinny przynajmniej ubezpieczyć się od szkód wyrządzonych osobom trzecim, ale kompleksowe ubezpieczenie obejmie także pojazd w razie wypadku. Jeśli pracownicy używają swoich własnych samochodów do celów służbowych, w razie wypadku ich własne ubezpieczenie pokryje koszty. Jednym z głównych wyjątków od tej zasady jest sytuacja, gdy pracownicy dostarczają towary lub świadczą usługi za opłatą. Dotyczy to również doręczycieli. Ubezpieczenia Gdańsk to szeroki wachlarz ubezpieczeń w doskonałej cenie.