Muzea

Seminarium „Prześladowanie polskiego kościoła katolickiego w czasie II wojny światowej”

InfoGdansk
10 marca, 2023

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza na seminarium dla nauczycieli i przewodników muzealnych „Prześladowanie polskiego kościoła katolickiego w czasie II wojny światowej”, które odbędzie się w muzealnej placówce we wtorek 14 marca 2023 r. o godz. 15:00.

Seminarium edukacyjne w Muzeum II Wojny Światowej

Wydarzenie kierowane jest do nauczycieli i przewodników muzealnych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę w zakresie problematyki okupacji niemieckiej na ziemiach polskich, szczególnie jej politycznego wymiaru oraz działań wymierzonych w Kościół katolicki – grabieże kościołów, profanacje miejsc i symboli świętych.

Uczestnicy seminarium będą mieli okazję wysłuchać wystąpienia prof. Jana Żaryna – dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, który dokona wprowadzenia w tematykę filmu w reż. Pawła Woldana „Kościół katolicki w Polsce podczas II Wojny światowej. Część I”. Obrazu, jaki tego dnia zostanie zaprezentowany słuchaczom seminarium. W czasie wydarzenia odbędą się także warsztaty, poprowadzi je dr. Przemysław Pazik, autor książki „Spory ideowe i wybory katolików w Polsce 1942-1948”.

Prześladowania kościoła katolickiego podczas II wojny światowej

W czasie seminarium w sposób szczególny zostanie poruszone zagadnienie martyrologii duchowieństwa, jednej z najbardziej prześladowanych grup polskiego społeczeństwa podczas okupacji.

Pod okupacją niemiecką na ogólną liczbę ok. 12 tys. duchownych zamordowano ponad 20% z nich, a represje dotknęły więcej niż połowę stanu duchowieństwa. Wielu księży towarzyszyło polskim żołnierzom na frontach wojny, ginąc lub odnosząc rany. Kościół katolicki został niezwykle zubożony, pozbawiony nie tylko kapłanów, ale i świątyń, seminariów oraz klasztorów.

Współorganizatorem seminarium jest Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie.

Szczegóły dotyczące zapisów na wydarzenie na: Seminarium dla nauczycieli i przewodników muzealnych „Prześladowanie polskiego Kościoła katolickiego w czasie II wojny światowej” | Muzeum II Wojny Światowej.