Książki

Sąd Ostateczny z Muzeum Narodowego w Gdańsku

InfoGdansk
26 grudnia, 2017
Hans Memling. Sąd Ostateczny z Muzeum Narodowego w Gdańsku
Zdjęcie: Hans Memling. Sąd Ostateczny z Muzeum Narodowego w Gdańsku

Obraz „Sąd Ostateczny” powstał w pracowni brugijskiego mistrza Hansa Memlinga i miał zdobić wnętrze florenckiego kościoła Badia Fiesolana. Fundatorem dzieła był Angelo di Jacopo Tani, który reprezentował finansowe interesy wpływowej rodziny Medyceuszy. Wskutek wojennych zawirowań obraz trafił do Gdańska, gdzie przez prawie pięćset lat zdobił wnętrza kościoła Mariackiego.

Symbolika dzieła ponadczasowa, skłaniająca do zadumy i refleksji nad sensem i celem życia.
I o tym niezwykłym obrazie opowiada książka „Hans Memling. Sąd Ostateczny z Muzeum Narodowego w Gdańsku”. W opracowaniu ciekawy opis postaci i twórczości artysty, bogatej symboliki późnośredniowiecznego tryptyku i jego burzliwej historii. Zwrotu obrazu domagał się papież Sykstus IV i burgundzki król Karol Śmiały, tryptyk został też przymusowo wywieziony do Paryża, był przetrzymywany w Berlinie, a po II wojnie światowej jako dzieło „trofiejne” zawędrował nawet do Związku Radzieckiego. Zawsze jednak do Gdańska wracał, niejako podkreślając znaczenie i niezwykłość nadmotławskiego miasta…

Sąd Ostateczny z Muzeum Narodowego w Gdańsku – spis treści

Historia powstania dzieła
Fundator
Twórca
Datowanie dzieła
Dzieje tryptyku
Gdańsk
Paryż
Berlin
Ikonografia
Wizja Sądu
Kwatera środkowa
Prawe skrzydło
Lewe skrzydło
Rewersy skrzydeł
Technika malarska, konserwacja i badania
Technika malarska
Konserwacja i badania tryptyku
Literatura wykorzystana w publikacji

INFORMACJE
Hans Memling. Sąd Ostateczny z Muzeum Narodowego w Gdańsku
Autorzy: Alicja Andrzejewska-Zając, Magdalena Podgórzak
Wydawnictwo: Muzeum Narodowe w Gdańsku
Gdańsk 2015
Stron: 100
ISBN 978-83-63185-29-9