Rozmaitości

Rola adwokata w sprawach spadkowych

InfoGdansk
30 listopada, 2022

Sprawy spadkowe to w wielu przypadkach procesy bardzo skomplikowane i długotrwałe. W sytuacji braku możliwości uzyskania porozumienia między stronami sprawy mogą ciągnąć się latami. Czy adwokat od spraw spadkowych może przyspieszyć proces? Na czym polega jego rola?

Kiedy i jak przebiegają sprawy spadkowe?

W przypadku gdy spadkobierca jest jeden, przejmuje on majątek bez konieczności przeprowadzania długiego i skomplikowanego procesu sądowego. Również w sytuacji, gdy spadkobierców jest więcej, jednak są w stanie porozumieć się między sobą w kwestii podziału majątku, obejdzie się bez procesu. W przypadku więcej niż 1 spadkobiercy i braku możliwości osiągnięcia porozumienia, przeprowadza się sprawy spadkowe.

 

W procesie sądowym ocenia się prawo poszczególnych stron do majątku, często z wyróżnieniem jego poszczególnych części. Biorąc pod uwagę oczekiwania stron, sąd dokonuje podziału majątku. Warto pamiętać, że podział może zostać dokonany na kilka sposobów. Częstym rozwiązaniem jest podzielenie masy spadkowej pomiędzy spadkobierców. W takim przypadku każdy spadkobierca otrzymuje część majątku. Drugie rozwiązanie to spieniężenie majątku i podzielenie pomiędzy spadkobierców pieniędzy. Ostatnim z dostępnych rozwiązań jest przydzielenie masy spadkowej tylko jednemu spadkobiercy, jednocześnie zobowiązując go do spłacenia pozostałych spadkobierców.

Mediacje zamiast sprawy sądowej

Sprawy spadkowe bywają skomplikowane. Zwłaszcza w przypadku odmiennych oczekiwań i braku chęci porozumienia spadkobierców, czas trwania procesu znacząco się wydłuża. Dlatego też pierwszym, co proponuje adwokat od spraw spadkowych, są mediacje. Nie ma on prawa nikogo do nich zmusić, jednak zwykle wystarczy przedstawić korzyści płynące z tego rozwiązania, aby strony zasiadły do rozmów. Jeżeli uda się porozumieć na etapie przedsądowym, skorzystają wszystkie strony. Udane mediacje to następujące korzyści:

 

  • niższe koszty,
  • szybszy podział majątku,
  • brak utraty wartości majątku,
  • ustalenie warunków satysfakcjonujących każdego ze spadkobierców.

 

Im dłużej trwają sprawy spadkowe, tym wyższe koszty generują. Uniknięcie sprawy czy też jej skrócenie to zatem realna korzyść majątkowa. Dzięki mediacjom możliwe jest też szybsze odebranie należnego majątku, który nie straci na wartości. Rzecz w tym, iż ze względu na swoją specyfikę niektóre elementy wchodzące w skład masy majątkowej z czasem mogą tracić na wartości. Warto podkreślić, że często w wyniku rozmów przedsądowych udaje się wypracować rozwiązanie korzystniejsze niż to orzekane przez sąd.

Kiedy adwokat do spraw spadkowych jest niezbędny?

Zdarzają się sytuacje, w których adwokat od spraw spadkowych jest nie tyle przydatny, ile niezbędny. Dotyczy to między innymi zachowku. Mowa o sytuacji, w której spadkobierca ustawowy został wyłączony z testamentu. Posiada on prawo ubiegania się o zachowek, czyli niejako wypłatę zadośćuczynienia. Pomoc adwokata okazuje się niezbędna także w sytuacji podejrzenia nieważności testamentu.

 

W standardowych sprawach adwokat pomaga między innymi w kwestiach formalnych. Posiada wiedzę dotyczącą niezbędnych dokumentów i terminów ich składania. Ponadto adwokat zna prawa poszczególnych spadkobierców, przez co jest w stanie zadbać o interes swojego klienta. Zatrudniając adwokata, zwiększamy szansę na uzyskanie optymalnego rezultatu sprawy sądowej.