Rozmaitości

Polubowne zakończenie postępowania UOKiK wobec WEIP. Firma jako jedyna w branży nie otrzymała kary

InfoGdansk
8 kwietnia, 2024

Spółka WEIP jest jednym z czołowych zarządców parkingowych działających w całej Polsce. Pod koniec 2023 roku operator parkingów otrzymał decyzję Prezesa UOKiK, która jest wynikiem porozumienia pomiędzy WEIP a UOKiK. W przeciwieństwie do innych podmiotów z branży, których działania uznano za szkodliwe dla interesów konsumentów, WEIP rozwiązał sprawę w sposób polubowny i nie otrzymał kary finansowej.

Firma WEIP zarządza parkingami przy szpitalach, centrach handlowych, urzędach, hotelach, obiektach użyteczności publicznej oraz popularnych atrakcjach turystycznych w całym kraju. Podobnie jak inne duże przedsiębiorstwa w branży, WEIP została poddana kontroli przez UOKiK. Zamiast nałożenia na firmę kar finansowych, kontrola zaowocowała wieloma pozytywnymi zmianami, które zwiększyły jakość usług parkingowych operatora.

Decyzja jest prawomocna i korzystna dla wielu kierowców. Co ważne, może ona też wprowadzić nowe standardy do branży parkingowej.

Pozytywne zmiany wobec kierowców

Decyzja zobowiązująca wobec WEIP została wydana dzięki propozycjom, które spółka wystosowała do UOKiK. Kierowcy mogą liczyć na następujące zmiany:

  • uwzględnianie reklamacji, do których został załączony ważny bilet parkingowy, nawet jeśli nie zawierał on numeru rejestracyjnego;
  • zwrot opłat osobom, które składając reklamację załączyły do niej ważny bilet parkingowy, nawet jeśli nie zawierał on numeru rejestracyjnego;
  • zwrot opłat osobom, które nie złożyły reklamacji, ale pobrały bilet z numerem rejestracyjnym i nie pozostawiły go na podszybiu;
  • uszczegółowienie procedury reklamacji oraz możliwych konsekwencji w przypadku braku opłacenia parkingu.

  –Spółka WEIP dotychczas uznawała reklamacje wszystkim kierowcom, którzy w pełni udokumentowali, że w trakcie otrzymywania wezwania posiadali ważny bilet parkingowy. Natomiast reklamacje, do których kierowca załączył bilet bez numeru rejestracyjnego, były różnie rozpatrywane ze względu na to, że nie było pewności, kto pierwotnie bilet pobrał. Firma mając na względzie dobre obyczaje w konsultacji z UOKiK zaproponowała, iż będzie wszystkie takie reklamacje uwzględniać i jednocześnie zadeklarowała, że zwróci opłaty osobom, które składając reklamacje dołączyły taki bilet nawet bez numeru rejestracyjnego. Wszystkie osoby, których dotyczy zwrot opłaty zostały już o tym powiadomione. Jeśli ktoś uważa, że powinien być objęty niniejszą decyzją a nie otrzymał bezpośredniego kontaktu z firmy zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail uokik@weip.pl lub inną formą komunikacji ze spółką WEIP – informuje Kierownik Biura Obsługi Klienta ze spółki WEIP.

Nowe standardy w obszarze zarządzania parkingami

Firma WEIP wyszła również naprzeciw grupie konsumentów, którzy opłacili parking, ale nie pozostawili biletu i nie złożyli reklamacji. Spółka zaproponowała zwrot opłat dodatkowych klientom, którzy posiadali bilet parkingowy z numerem rejestracyjnym, a nie złożyli żadnej reklamacji. Taką weryfikację spółka zobowiązała się robić regularnie każdego roku.
WEIP poinformowała, że już dokonała zwroty wszystkim konsumentom, którzy znaleźli się w takiej sytuacji do końca 2023 roku.

Propozycje i zmiany wprowadzane przez operatora parkingów WEIP mogą posłużyć jako wzór standardów w branży. Kładą one nacisk nie tylko na przestrzeganie przepisów prawnych, ale także na zasady etyczne. Warto zauważyć, że kierowcy oczekują, iż inne firmy zarządzające parkingami również zastosują podobne standardy w obsłudze klienta. Zmiana formalnego podejścia na bardziej prokonsumenckie, szczególnie w przypadku rozpatrywania reklamacji, może przyczynić się do budowy pozytywnych relacji z klientami.

Działania UOKiK wobec firm parkingowych

WEIP sp. z o.o. wyróżnia się jako jedyny duży operator parkingowy, który zakończył postępowanie przeprowadzone przez Prezesa UOKiK bez nałożenia kary. W kontraście do innych firm parkingowych, które zostały ukarane sankcjami finansowymi za naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, WEIP uniknął kar dzięki aktywnemu podejściu i otwartości na dialog.

W ubiegłym 2023 roku Prezes UOKiK nałożył ogromną karę ponad 820 tys. zł. na APCOA Parking Polska. Spółka ograniczała konsumentom sposoby składania reklamacji i sprzecznie z ustawą wskazywała, że termin, w jakim rozpatrzy reklamacje może być dłuższy niż 30 dni. Takie podejście urzędu stanowi wyraźny sygnał, że organy nadzoru monitorują działalność firm parkingowych coraz ściślej, oraz skutecznie reagują na wszelkie nieprawidłowości.

Więcej informacji:

Materiały partnera.