Rozmaitości

Odpady budowlane i remontowe: Jak zapewnić ich bezpieczne składowanie i transport?

InfoGdansk
18 maja, 2023

W ramach procesu utylizacji śmieci, składowanie odpadów, a następnie ich transport stanowią jego istotny element. W trakcie budowy gruz powstający w czasie prac powinien być przechowywany w odpowiedni sposób na terenie placu budowy, a następnie przetransportowany do sortowni, gdzie poddany zostanie dalszej obróbce i przerobieniu na kruszywo budowlane. Należy ponadto odpowiednio zagospodarować pozostałe odpady, które nie powinny być umieszczone w kubłach na odpady komunalne, np. opakowania po chemii budowlanej czy śmieci poremontowe. W jaki sposób zrobić to bezpiecznie?

Jak bezpiecznie składować odpady?

Śmieci z budowy i remontu powinny być umieszczane w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach. Charakterystyczny kontener do wywozu gruzu widoczny jest praktycznie na każdym placu budowy. Rozprzestrzenianie się gruzu na budowie warto ograniczyć do minimum z dwóch powodów. Po pierwsze, składowanie śmieci poza pojemnikiem, np. na gołej ziemi, jest niezgodne z przepisami. Część odpadów może bowiem nie pozostawać bez wpływu na glebę, a co za tym idzie, jeśli szkodliwe substancje przenikną do wnętrza gleby, mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Po drugie, wytwórca odpadów budowlano-remontowych ma obowiązek umieszczać je w pojemniku specjalnego przeznaczenia, a korzystanie w tym celu z kubłów na śmieci komunalne, gdzie wyrzuca się odpady posegregowane wg 5 podstawowych frakcji, jest poważnym błędem. Śmieciarka odbierająca śmieci komunalne nie jest przystosowana do zbierania odpadów z budowy. Ponadto dalszy recykling wymieszanych śmieci komunalnych i budowlanych nie byłby zbyt efektywny, a wręcz mógłby być niemożliwy.

Wynajem pojemnika na gruz

O ile konieczne jest dysponowanie pojemnikiem na odpady budowlano-remontowe, o tyle nie trzeba posiadać go na własność. Rzadko kiedy osoby prywatne dysponują własnym kontenerem, remont generalny przeprowadza się zwykle tylko raz na parę lat. Co więcej, własny pojemnik to dopiero połowa sukcesu, gdyż następnie trzeba by jeszcze samodzielnie przetransportować zawartość do PSZOK. Dużo bardziej rozsądne jest odpłatne wynajęcie specjalnego kontenera, kiedy jest on akurat potrzebny. Wówczas korzystać można z niego przez kilka dni, a cała późniejsza logistyka leży na barkach firmy wynajmującej, np. gruzo.pl. Wystarczy skontaktować się z lokalnym usługodawcą telefonicznie lub mailowo, aby cieszyć się szybko podstawionym pojemnikiem, korzystać z niego wg potrzeb, a następnie bez stresu i wysiłku pozbyć się śmieci. 

Odpady remontowe można bezpiecznie wyrzucać do — prócz typowych, blaszanych kontenerów — specjalnie przeznaczonych do tego worków. Worek bigbag jest dużo mniejszy od kontenera, jego udźwig to tylko półtorej tony. Jest zaś tańszy, a sprawdzi się w sytuacji, kiedy podstawienie większego pojemnika jest niemożliwe lub mało opłacalne, np. podczas bardzo niewielkiego remontu. 

Bezpieczny transport odpadów

Aby śmieci w kontenerze transportować bezpiecznie, trzeba mieć na uwadze pojemność kontenera i jego udźwig. Lepiej jest wynająć większy lub dodatkowy kontener albo poprosić o wcześniejszy odbiór i podstawienie pustego, niż przeładować pojemnik. Niedopuszczalne jest zapełnianie pojemnika odpadami do tego stopnia, że zaczną się one wysypywać. Wprawdzie pracownicy firmy realizującej wywóz gruzu zabezpieczają kontener na czas transportu, ale nie oznacza to, że ten może być eksploatowany ponad miarę. Zawartość kontenera na gruz, która rozsypałaby się podczas transportu, mogłaby stanowić realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego czy dla innych osób postronnych. Na szczęście wachlarz wyboru pojemności kontenera jest najczęściej spory, od 2m3 do aż kilkunastu metrów sześciennych i udźwigu nawet kilku ton!

Aby zapewnić szybki i bezpieczny wywóz gruzu i innych odpadów, warto skorzystać z usług specjalistycznych firm, które posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w zakresie transportu odpadów. Firmy te wypożyczą niezbędne kontenery lub worki bigbag. Dysponują odpowiednią flotą, taką jak wywrotki, co umożliwia bezpieczny załadunek i rozładunek materiałów, a także zapewnia efektywną późniejszą utylizację odpadów.

Artykuł zewnętrzny.