Informacje

Narodziny czerwonaka różowego i kariamy czerwononogiej w oliwskim ZOO

InfoGdansk
16 września, 2021
Zdjęcie: Pisklę czerwonaka różowego. Źródło: ZOO w Gdańsku.

Bardzo ciekawe nowiny ponownie nadeszły z gdańskiego ogrodu zoologicznego – po raz pierwszy w historii oliwskiego ZOO urodziły się pisklęta czerwonaka różowego oraz kariamy czerwononogiej! Uroczo niezdarne maluchy można obserwować z pomostu nad ptasim stawem.

Czerwonak różowy – inaczej flaming karmazynowy

Czerwonak różowy, zwany potocznie flamingiem, zamieszkuje w naturalnym środowisku ujścia rzek, zasolone laguny i mokradła Afryki oraz południowej Europy i południowo-zachodniej Azji.

Ptaki egzystują w stadach, największe kolonie mogą liczyć nawet 40 000 osobników! Ich zakrzywione dzioby przystosowane są do odfiltrowywania z mułu pożywienia, złożonego głównie ze skorupiaków, owadów i glonów. Dzięki zawartym w pokarmie związkom karotenoidowym pióra flamingów zaskakują piękną różowo-czerwoną barwą.

Złożone jaja są na zmianę wysiadywane przez samca i samicę. Natomiast opieka nad pisklętami odbywa się we wspólnych „żłobkach”, w których gromadzą się wszystkie pisklęta z danego stada.

Najmłodszy członek gdańskiego stada flamingów wykluł się ostatniego dnia sierpnia 2021 roku. Pierwsze dni spędził w gnieździe, które u czerwonaków wyróżnia się charakterystycznym kształtem kopczyka. Po sześciu dniach opuścił gniazdo i rozpoczął naukę pływania pod bacznym okiem rodziców.

W gdańskim ZOO po raz pierwszy w naszej historii doczekaliśmy się piskląt czerwonaka różowego, to dla nas wielka radość i sukces hodowlany. – mówi Michał Targowski, dyrektor ZOO Gdańsk.

Do sukcesu przyczyniło się zwiększenie liczebności stada, które w 2016 roku zostało powiększone o 5 samców. Ptaki przyjechały do Gdańska z Ogrodu Zoologicznego w Odense w Danii.

Kariama czerwononoga występuje w kilku krajach Ameryki Południowej

Kariama czerwononoga zamieszkuje trawiaste obszary Ameryki Południowej. Opisywany ptak potrafi latać, jednak chętniej przemieszcza się na swoich długich nogach, doskonale też biega. Jej pokarmem są najczęściej owady, żaby, drobne gryzonie, a nawet węże. Kariama czerwononoga uzupełnia dietę pokarmem roślinnym – nasionami i owocami.

Wygląd tych ptaków naprawdę może zachwycić, uwagę przede wszystkim przyciąga czerwony dziób z widocznym u jego nasady pięknym, ułożonym z piór wachlarzem, ponadto efektownie długie rzęsy, wyróżniające się na tle niebiesko ubarwionej okolicy oczu.

Pisklę kariamy czerwononogiej. Źródło: ZOO w Gdańsku.

Kariamy porozumiewają się za pomocą dźwięków przypominających gulgot lub histeryczny śmiech, które można usłyszeć w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym o poranku bądź wieczorem.

Opisywane ptaki składają jaja, które wysiadywane są zarówno przez samicę jak i samca.
Pisklę kariamy pojawiło się na świecie 29 sierpnia 2021 roku i po kliku dniach opuściło gniazdo, obecnie można obserwować jak pod opieką rodziców zwiedza wybieg zewnętrzny.

Rodzice naszego malucha to: samiec, który do Gdańska przyjechał w 2010 roku z Ostrawy oraz samica, która w 2012 roku. „przeprowadziła” się z Pragi do Gdańska. Pisklak jest pierwszym w gdańskim ZOO młodym odhodowanym naturalnie przez rodziców. Wcześniejszymi przychówkami tych ptaków opiekowali się pracownicy ZOO – opowiada Izabela Krause, zastępca dyrektora ds. hodowlanych ZOO Gdańsk.

Kariamy czerwononogie mają swój wybieg w sąsiedztwie kondorów, flamingi natomiast można obserwować na wyspie zamieszkałej przez ptaki wodne, znajdującej się w pobliżu wolier kariam.