Rozmaitości

Faktoring pokona zatory płatnicze w firmie

InfoGdansk
29 grudnia, 2022

Dzisiejszy biznes w dużej mierze opiera się na długich terminach zapłaty. O ile dla odbiorców tego typu rozwiązanie ma sporo korzyści, ponieważ mają oni więcej czasu na spłacenie swoich zobowiązań, to już dla sprzedawców niekoniecznie. W pewnych branżach mowa jest nawet o pół roku, przez które trzeba czekać na przyjście przelewu.

Jeśli dojdą do tego jakieś opóźnienia, co niestety też ma miejsce, to w ten sposób pogorszy się w znacznym stopniu, a w niektórych przypadkach firma wręcz nawet stracić płynność finansową. Ciekawym rozwiązaniem tego problemu może być faktoring, który cieszy się dużą popularnością.

Faktoring w praktyce

Sposób działania jest prosty, choć definicja faktoringu może wydać się skomplikowana. W praktyce chodzi o to, że do transakcji sprzedaży jest dołączany kolejny uczestnik w postaci jakiejś instytucji finansowej zwanej faktorem, która po wystawieniu faktury opłaca ją w krótkim terminie. Należności za tę fakturę klient zaś opłacić będzie musiał już nie wystawiającemu, lecz właśnie faktorowi.

Rozwiązanie tego typu przynosi przedsiębiorcy szereg wymiernych korzyści. Po pierwsze będzie on miał pieniądze dość szybko, niejednokrotnie nawet tego samego dnia, co wystawiona faktura. Zależnie od ustalonego modelu rozliczań wypłacana może być cała suma od razu albo jakaś jej część, a druga po zapłaceniu przez klienta należności. Rzecz jasna każdy produkt finansowy wiąże się również z kosztami jak opłacenie prowizji od każdej sfinansowanej faktury.

Finansowania proste i dostępne

Kolejną zaletą usług faktoringowych jest nieduża liczba spraw formalnych, jakie trzeba spełnić. W przeciwieństwie do bankowych kredytów nie trzeba tu dysponować zdolnością kredytową lub prezentować kompleksowej dokumentacji o ogólnym stanie swojej firmy. Rzecz jasna zawsze jakaś mniejsza lub większa weryfikacja będzie miała miejsce, niemniej nie tak szczegółowa, jak w przypadku innych usług finansowych. Jeśli chodzi o kwestie zabezpieczeń, to tu podstawą są właśnie wystawiane faktury. Jeśli jakiś klient zacznie się ociągać z zapłaceniem, to dokumenty takie będą podstawą to tego, żeby rozpocząć proces windykacyjny.

Przeważnie umowę na faktoring będzie się podpisywać bezterminowo, z jakimś uzgodnionym okresem wypowiedzenia. Przez to pamiętać nie trzeba o tym, żeby ją co roku odnawiać. Z kolejnych formalności niezbędnych do załatwienia jest powiadomienie klientów o zmianie w sposobie rozliczeń. Jest to o tyle istotne, że muszą oni wiedzieć, że od pewnego momentu wszystkie przelewy realizowane być mają z udziałem faktora, a nie firmy wystawiającej faktury.

Różne warianty faktoringu

Dzisiaj konkurencja na rynkach finansowych jest bardzo duża i firmy faktoringowe walczą o klientów na różne sposoby, oferując interesujące oferty na usługi faktoringu. Trzeba również wiedzieć, że sam faktoring jest obecnie dostępny w kilku różnych wariantach i można sobie dopasować te usługi do własnych oczekiwań. Więcej o faktoringu można dowiedzieć się na stronie: https://faktoringoferty.pl

W niejednym przypadku faktoring pozwala utrzymywać finansową płynność, zrobić zakup koniecznych towarów i materiałów, albo przelać wynagrodzenia dla pracowników. Dzięki temu można ograniczyć zatory płatnicze, które są tak często spotykane w biznesie i biznes skutecznie blokują.