Rozmaitości

Jaka forma działalności gospodarczej będzie najlepsza?

InfoGdansk
26 stycznia, 2022

Ciągłe zmiany podatkowe nie są komfortowe dla przedsiębiorców. Wielu z nich zastanawia się, jaką formę podatkowo-organizacyjną wybrać dla swojej działalności. W tym artykule przyjrzymy się dwom najpopularniejszym formom prowadzenia działalności gospodarczej spośród wszystkich wybieranych przez Polaków. Oto ich szczegółowe zestawienie!

Jednoosobowa działalność gospodarcza – dla kogo odpowiednia?

Zacznijmy od najprostszej formy prowadzenia działalność wybieranej przez większość małych przedsiębiorców. W rozumieniu prawa jest to zorganizowana działalność zarobkowa, nastawiona na generowanie zysku, prowadzony w imieniu założyciela i w sposób ciągły. Dlatego najchętniej korzystają z niej osoby prowadzące firmę samodzielnie lub z niewielka liczba pracowników. W działalności jednoosobowej kluczowe znaczenie ma wybór formy opodatkowania. Do wyboru są 3 opcje takiego rozliczenia – ryczałt, podatek liniowy, zasady ogólne.

Rozliczenia podatkowe na jednoosobowej działalności gospodarczej

Zacznijmy od ryczałtu. Polega on na księgowaniu przychodu, czyli sprzedaży bez uwzględnienia kosztów prowadzenia działalności. Aktualne stawki procentowe wynoszą odpowiednio – 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15%, 17%. Stawka uzależniona jest od wybranego charakteru działalności (rodzaj wykonywanej usługi lub produkcji).

W przypadku podatku liniowego podatek od dochodu nie jest w żaden sposób uzależniony od jego wysokości. Wynosi zawsze 19%, z tym że nie jest on naliczany od sprzedaży, ale od przychodu pomniejszonego o koszty. Podobnie jest w podatku na zasadach ogólnych. Wyróżnia się dwie stawki podatku dochodowego – 17% (do kwoty 120 tysięcy zł rocznie) i 32% (od kwoty 120 tysięcy zł rocznie).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – charakterystyka

Szczególnie po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład przedsiębiorcy chętnie wybierają tę formę prowadzenia firmy. Dlaczego? Ze względu na zmiany podatkowe. Co jednak istotne, przedsiębiorcy wybierający spółkę z o.o. nie odpowiadają swoim majątkiem za trudności pojawiające się w trakcie jej prowadzenia. Odpowiedzialność ogranicza się jedynie do kapitału spółki. W odróżnieniu od jednoosobowej działalności gospodarczej wspólnicy nie mogą zarządzać środkami spółki bez swojej wiedzy – dochód nie jest bowiem ich prywatnym kapitałem, ponieważ należy do spółki. Do jego wypłacenia stosuje się dywidendę.

Opodatkowanie i księgowanie w spółce z o.o.

Spółka z o.o. jest obarczona podwójnym podatkiem. Pierwszy stopień (od 5% do 19%) zależny jest od dochodu spółki. Drugi (19%) jest odprowadzany od wysokości dywidendy na rzecz wspólnika. Dla uzyskania pełnego obrazu skali opodatkowania należy obie wartości zsumować, by obliczyć stawkę efektywną podatku dochodowego. Druga z poruszonych kwestii to ewidencjonowanie. Ze względu na charakter prowadzonej działalności musi ona być prowadzona w formie pełnej księgowości.

Najlepsza forma prowadzenia działalności – podsumowanie

Jak widać, jednoosobowa działalność gospodarcza to nadal dobry wybór dla mniejszych przedsiębiorców. Ze względu na podniesienie progu kwoty wolnej od podatku warto, zamiast ryczałtu zdecydować się na podatek na zasadach ogólnych. Spółka z o.o. to wybór dla tych przedsiębiorców, którzy nie chcą odpowiadać swoim majątkiem za niepowodzenie firmy i bazują w swojej działalności na współpracy z zarządem spółki.

Informacje do artykułu zostały zaczerpnięte ze strony https://adwokat-wroclawski.pl/