Kwiecień 2, 2016 | InfoGdansk
Już w X wieku na terenie Śmiechowa i Nanic funkcjonowały słowiańskie siedliska. Wymienione nazwy pierwszy raz pojawiły się w dokumentach z roku 1343, wystawionych przez ...
Marzec 15, 2016 | InfoGdansk
Pierwsza pisemna wzmianka o Kościerzynie pochodzi z 1284 roku, gdy książę Mściwój II przekazał księżniczce Gertrudzie wieś Costerina oraz z okoliczną ziemią zwaną Pirsna. W ...
Luty 24, 2016 | InfoGdansk
W 1198 roku książę Grzymisław wystawił dokument, w którym nadał posiadłości na rzecz zakonu joannitów. Użyto w nim nazwy Trsow, zatem przy okazji tej darowizny ...
Luty 24, 2016 | InfoGdansk
Początki Fromborka ściśle wiążą się z pobliskim Braniewem. Mieściła się tam siedziba Kapituły Warmińskiej, którą po doszczętnym spaleniu przeniesiono właśnie do Fromborka. Działo się to ...
Luty 24, 2016 | InfoGdansk
Najstarsze dzieje Pucka, potwierdzone wykopaliskami, sięgają VI wieku. Badania prowadzone od 1977 roku wskazują na istnienie prężnie działającej osady rybackiej. Pod wodami zatoki odkryto resztki ...
1 11 12 13 14