Książki

Szczęściarz z rocznika 1917

InfoGdansk
28 października, 2017

Nietypowa książka opowiada o życiu Felicjana Łady, który jako młody harcerz został zesłany do obozu koncentracyjnego Stutthof.

Pierwsi więźniowe do tego miejsca trafili już 2 września 1939 roku, systematycznie rozbudowywany lager funkcjonował aż do maja 1945 roku. W nieludzkich warunkach próbowano niszczyć poczucie godności i człowieczeństwa oraz postawę oporu wobec nieludzkiego systemu. Do niemieckiego KL Stutthof zesłano 110 tysięcy więźniów, ponad połowa z nich (65 tys.) nigdy już z tego obozu nie wróciła. W miejscu bardziej przypominającym piekło na ziemi wielu więźniów zwyciężyło w walce o zachowanie człowieczeństwa…

Ilustrowana opowieść biograficzna oparta na losach Felicjana Łady – więźnia obozu koncentracyjnego w Stutthofie

„Szczęściarz z rocznika 1917” to ilustrowana opowieść biograficzna oparta na losach Felicjana Łady, którego życiorys wpisuje się w najważniejsze wydarzenia historii ostatniego wieku. Zagłębiak z urodzenia, gdynianin z wyboru, przedwojenny harcerz, w czasie okupacji aktywny członek ruchu oporu, więzień obozu koncentracyjnego Stutthof, po wojnie znakomity konstruktor okrętowy, autor licznych wynalazków i patentów stoczniowych.

Książka jest próbą ukazania zwykłego człowieka o niezwykłym charakterze, a pod jej nietypową formą kryje się zapis wspomnień głównego bohatera. Z jej kart przemawia sam narrator, a dzięki rysunkom dodatkowo patrzymy na świat jego oczami. Opowieść wykracza jednak poza ramy „zwykłego” pamiętnika, choć zachowuje bardzo emocjonalny, osobisty charakter. Mówi o czymś więcej – osią narracji jest człowiek i jego życiowe wybory, będące w sytuacji granicznej niejako sprawdzianem człowieczeństwa.

Autorkom przyświecał jeden cel: za pomocą słowa i obrazu oddać autentyczność przekazu, dlatego album obfituje również w cenny materiał dokumentacyjny.

Czytając wspomnienia Felicjana Łady pamiętajmy także, że nie są one powtórzeniem przeszłości w jej bezpośrednim kształcie a subiektywnym oglądem rzeczywistości jednostki, „opowiadacza danej historii”. Nigdy nie jest tak, że konkretne wydarzenie zostało identycznie zapamiętane przez różne osoby, jeśli więc to dzieło wzbudzi czujność krytycznego czytelnika, tym lepiej! Intencją autorów jest bowiem pobudzanie do refleksji, inspirowanie do stawiania nowych pytań, do własnych poszukiwań relacji świadków i szukania w nich odpowiedzi na odwieczne pytanie: „kim jest człowiek?”.

INFORMACJE:
Tytuł: Szczęściarz z rocznika 1917. Opowieść ilustrowana na podstawie relacji Felicjana Łady, byłego więźnia KL Stutthof
Autorki: Agnieszka Kosko-Hołowczyc, Wanda Swajda
Wydawnictwo: Muzeum Stutthof w Sztutowie
Sztutowo 2014
Stron: 128
ISBN: 978-83-937076-6-9