Rozmaitości

Rozruch próbny fotowoltaiki – jak wygląda i co powinno zostać sprawdzone?

InfoGdansk
25 września, 2023

Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej i całego osprzętu nie kończy procesu instalacji fotowoltaiki. Niezbędne jest bowiem uzyskanie pewności co do prawidłowego połączenia i współdziałania wszystkich podzespołów, elementów przesyłowych i łączących przed codziennym korzystaniem z dobrodziejstw darmowej energii z promieniowania słonecznego. Jak wyglądają próbne, testowe uruchomienia instalacji i na co zwrócić szczególną uwagę?

Uruchomienia testowe fotowoltaiki – dlaczego są tak ważne?

Montaż instalacji fotowoltaicznej jest skomplikowanym, wieloetapowym zadaniem. Podczas każdej czynności niezbędne jest wykazanie się niezwykłą dokładnością i jakością montaż – warto zatem zatrudnić do wykonywania prac instalacyjnych doświadczoną ekipę fachowców od Esoleo.pl. Aby zatem upewnić się, że wszystko wykonane zostało zgodnie ze sztuką i wytycznymi, a instalacja jest bezpieczna i skutecznie przetwarza energię z promieniowania słonecznego na energię zdatną do użytku w sieci użytkownika, konieczne jest wykonanie pierwszego, testowego uruchomienia instalacji fotowoltaicznej. Niekiedy jest ono również jednoczesnym momentem konfiguracji falownika fotowoltaiki.

Kiedy wykonać rozruch próbny instalacji fotowoltaicznej?

Próbny, testowy rozruch instalacji fotowoltaicznej od Esoleo.pl, może zostać wykonany po wykonaniu oględzin instalacji (weryfikacji ich prawidłowego montażu) oraz wszystkich pomiarów – jeśli wskażą one prawidłowe wartości. Z uwagi na konieczność dostępu do promieniowania słonecznego, by prąd pojawił się w instalacji, próbny rozruch planować należy na słoneczny, bezchmurny dzień. Wówczas nie będzie bowiem problemów z uruchomieniem falownika, który do pracy wymaga określonego, minimalnego natężenia prądu.

Rozruch próbny fotowoltaiki – kto może go wykonać?

Wykonanie testowego rozruchu próbnego należy do instalatora, który montował fotowoltaikę. Aby przeprowadzić test niezbędne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i przeszkolenia – najlepiej w zakresie określonego modelu falownika. Informacje o osobach lub miejscach, w których możliwe jest odnalezienie przeszkolonego instalatora z uprawnieniami, zamieszczone są zazwyczaj w instrukcjach obsługi dołączonych do falownika. Niezwykle ważnym jest, by korzystać właśnie z usług wskazanych specjalistów – niejednokrotnie może to bowiem wpływać na możliwość i szybkość dochodzenia swoich uprawnień w ramach gwarancji.

Co powinno zostać wykonane podczas rozruchu próbnego?

Przed pierwszym rozruchem instalacji niezbędne jest wykonanie szeregu badań i testów instalacji. Wśród nich należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • przetestowanie jakości połączeń, w tym ciągłości przewodów, jakości ich uziemienia,
  • wykonanie testu rezystencji izolacji,
  • wykonanie pomiarów obwodowych otarcia i zwarcia łańcucha modułów,
  • przetestowanie i wykonanie pomiarów przepływów podczas działania falownika,
  • testy wyłączników oraz rozłączników instalacji.

Wynik testów zgodne powinny być z ogólnie przyjętymi normami i wytycznymi.

Rozruch technologiczny instalacji fotowoltaicznej o dużej mocy

W odróżnieniu od instalacji przydomowych o niższej mocy, instalacje dysponujące większymi możliwościami wytwórczymi, posiadają prawny obowiązek wykonania próbnego rozruchu przed uruchomieniem i końcowym odbiorem instalacji fotowoltaicznej. Wynika on z ustawy o odnawialnych źródłach energii. W zakresie profesjonalnych wytwórców energii ze źródeł odnawialnych – wymóg ten dodatkowo powtórzony jest w Prawie energetycznym. Podczas procedury próbnego rozruch – podobnie jak w instalacjach przydomowych – wykwalifikowana osoba musi dokonać oględzin całej konstrukcji i pomiarów.

Próbny rozruch instalacji jest niezwykle ważnym momentem przy zakładaniu fotowoltaiki. Warto jest zwrócić szczególną uwagę na profesjonalizm i dokładność wykonywanych oględzin i pomiarów – są one bowiem potwierdzeniem możliwości bezpiecznego korzystania z instalacji fotowoltaicznej, a dodatkowo – gwarancją bezproblemowego jej użytkowania.