Przyroda

Rezerwat Ptasi Raj

InfoGdansk
6 lutego, 2017
Zdjęcie: Kamienna grobla w rezerwacie Ptasi Raj

Opisywany rezerwat jest ostoją ptactwa o randze europejskiej i miejscem wielkich koncentracji w czasie wędrówek i zimowania ptaków. Chroniony obszar znajduje się przy prawym brzegu Śmiałej Wisły w gdańskiej dzielnicy Górki Wschodnie.

Hugo Conwentz – światowy pionier ochrony przyrody

Na wybitne walory tego miejsca uwagę zwrócił Hugo Conwentz – związany z Gdańskiem światowy pionier ochrony przyrody. Rezerwat powołano w 1959 roku, jego powierzchnia wynosi 198 hektarów i obejmuje m.in. dwa przymorskie jeziora (Ptasi Raj, Karaś), malowniczą Mierzeję Messyńską oraz kamienną groblę – ciekawy zabytek XIX-wiecznej myśli hydrotechnicznej.

Opisywany obszar podlega ochronie jako miejsce odpoczynku i gniazdowania ptaków. Zaobserwowano występowanie ok. 200 (czy 220) gatunków ptactwa (45 gatunków gniazdujących), zatem nazwa „Ptasi Raj” jest jak najbardziej adekwatna. Z najciekawszych gatunków lęgowych wymienić można: rybitwę białoczelną, sieweczkę obrożną, sieweczkę rzeczną, bąka, kropiatkę, zielonkę, wąsatkę i podróżniczka. Na terenie rezerwatu obserwowano stada gęsi i kaczek liczące do 20 tys. osobników!

Kamienna Grobla w rezerwacie „Ptasi Raj”

W 1997 roku odnotowano lęg edredona, co było przyrodniczą sensacją na krajową skalę. Nad rezerwatem krzyżują się ważne szlaki ptaków wędrownych, stąd tak istotna wartość przyrodnicza tej okolicy. Przez obszar rezerwatu prowadzi ścieżka dydaktyczna, wzdłuż edukacyjnego ciągu 10 tablic z opisami tutejszej fauny i flory. Ciekawą atrakcją są dwie wieże widokowe, zatem na wyprawę warto zabrać lornetkę.

Przez długi czas trwała dyskusja na temat wyłączenia z ruchu turystycznego kamiennej grobli , ten ciekawy ciąg spacerowy został ostatecznie zamknięty. Z jednej strony szkoda, bo był unikatową atrakcją turystyczną, z drugiej strony rezerwaty mają służyć ochronie przyrody, a nie obsłudze ruchu turystycznego.

Zobacz też – Co warto wiedzieć o laptopach Lenovo ThinkBook?

O przyrodniczym bogactwie opisywanego obszaru decyduje też decyduje też różnorodność flory, na terenie rezerwatu występuje 450 gatunków roślin naczyniowych, w tym 17 gatunków roślin chronionych. Najważniejszą chronioną rośliną jest lnica wonna, występuje też rzadki (i oczywiście również chroniony) mikołajek nadmorski.