Impreza już się odbyła

Imprezy

Promocja książki „Klucz do wszystkiego. Dzieje napoleońskiej twierdzy Gdańsk 1807–1814”

InfoGdansk
12 grudnia, 2022
Zdjęcie: Twierdza Wisłoujście. Rycina z czasów napoleońskich. Fot. Muzeum Gdańska.

Muzeum Gdańska wkrótce wyda rozprawę habilitacyjną śp. Andrzeja Nieuważnego, polskiego historyka badającego historię epoki przełomu XVIII i XIX wieku. „Klucz do wszystkiego. Dzieje napoleońskiej twierdzy Gdańsk 1807–1814″ uzupełnia białe plamy w historii napoleońskiego Gdańska.

Tematyka napoleońska w Muzeum Gdańska

Promocja publikacji odbędzie się 14 grudnia 2022 roku o godz. 16.30 w Muzeum Bursztynu. Podczas spotkania promocyjnego, w którym wezmą udział prof. Dariusz Nawrot i Cezary Wołodkowicz, książkę będzie można nabyć w promocyjnej cenie.

– Przedwczesna śmierć nie pozwoliła na sfinalizowanie zamierzenia dr. Andrzeja Nieuważnego, który chciał przedstawić rolę Gdańska podczas wojen napoleońskich. „Gibraltar Bałtyku”, jak określał nasze miasto Napoleon, był ważny ze względu na aktywność wywiadowczą wobec Prus i Rosji – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska. – Na Bałtyku, przeciwko flocie angielskiej, działali również gdańscy kaprzy. Andrzej Nieuważny wniósł także wiele uzupełnień do tego tematu i skorygował wiele nieścisłości. Szczególnie cenne są fragmenty oparte na nieznanych dotychczas materiałach źródłowych z archiwów rosyjskich i francuskich.

W spotkaniu promocyjnym w Muzeum Bursztynu wezmą udział prof. dr hab. Dariusz Nawrot z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, redaktor naukowy publikacji oraz Cezary Wołodkowicz, historyk, specjalista od dziejów napoleońskiego Wolnego Miasta Gdańsk.

Podczas spotkania książkę będzie można nabyć w cenie 50 złotych. Po zakończeniu spotkania będzie dostępna w sklepach stacjonarnych oraz świątecznej promocji internetowej Muzeum Gdańska. Cena regularna wydawnictwa „Klucz do wszystkiego. Dzieje napoleońskiej twierdzy Gdańsk 1807–1814” będzie wynosić 60 złotych. Ilustrowana i zawierająca liczne tabele publikacja liczy ponad 300 stron.

Andrzej Nieuważny – wybitny znawca napoleońskiej epoki

Andrzej Nieuważny (1960–2015), historyk, doktor nauk humanistycznych, wybitny znawca epoki napoleońskiej i popularyzator historii. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1985), związany zawodowo z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (od 1986). Wykładowca uczelni francuskich, m.in. Uniwersytetu w Nancy. W 2009 r. odznaczony najstarszym i najwybitniejszym odznaczeniem cywilnym Akademii Francuskiej – Orderem Palm Akademickich. Uczestnik projektów i konferencji naukowych we Francji, Niemczech i Rosji. Przyczynił się do powstania Ośrodka Studiów Epoki Napoleońskiej Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Autor i współautor kilku książek:

Kampania 1813 r. na północnym zachodzie Księstwa Warszawskiego: napoleońska twierdza Toruń i jej obrona (1995);
My z Napoleonem (1999);
Czasy napoleońskie (2001);
Wojsko Księstwa Warszawskiego: artyleria, inżynierowie, saperzy (wraz z Ryszardem Morawskim; 2004);
Napoleon na Mazowszu: bitwy pod Pułtuskiem i Gołyminem 1806–1807 (2005);
Napoleoński marszałek i alzacka praczka: François-Joseph Lefebvre i „Madame Sans-Gêne” czyli Książę i księżna Gdańska (2007).

Gdańsk napoleoński – fakty i mity

Mitów związanych z napoleońską epoką narosło całkiem sporo i ten nadmiar utrudnia zrozumienie procesów i wydarzeń z początku XIX stulecia.

Gdańsk został zajęty przez wojska napoleońskie pod koniec maja 1807 roku i wkrótce potem ustanowiony tak zwanym wolnym miastem, które pozostając poza granicami Księstwa Warszawskiego było całkowicie podporządkowane gospodarczym i politycznym interesom napoleońskiej Francji. O jakiej wolności zatem mowa?

Już początek napoleońskiego rozdziału gdańskich dziejów nie pozostawił żadnych wątpliwości – miasto zostało obłożone ogromną kontrybucją w wysokości 20 milionów skudów i obciążone kosztami utrzymania wielkiego garnizonu. Podczas wizyty Napoleona w Gdańsku podjęto próbę redukcji finansowych obciążeń, ale jedynym skutkiem tych zabiegów był prezent – portret cesarza z wymownym napisem „Meminisse”, czyli „Zapamiętaj”!

Najgorsze miało dopiero nadejść. Przymus udziału miasta w tak zwanej blokadzie kontynentalnej oznaczał całkowity zakaz handlu z Anglią i jej koloniami. Na skutki nie trzeba było długo czekać, ograniczenia przyniosły wieloletni zastój w handlowej działalności portu gdańskiego. Ciężar tych zawirowań boleśnie na przykład odczuł Johann Labes, który jako bogaty kupiec zasłynął też z filantropijnego nastawienia i udostępnił ludności prywatny Park Jaśkowej Doliny.

Schyłek epoki napoleońskiej przyniósł wielomiesięczne oblężenie Gdańska, którego destrukcyjne skutki miasto odczuwało przez kilka kolejnych dziesięcioleci. Koszty napoleońskiej epoki były więc bardzo wysokie i powracający raz na jakiś czas pomysł odsłonięcia pomnika Napoleona w Gdańsku jest delikatnie mówiąc niezrozumiały.

Ten krótki rozdział gdańskich dziejów był z drugiej strony bardzo ciekawy i obfitował w wątki, które interesująco zarysowały kierunki dalszego rozwoju. Za taki można uznać działalność lekarza Jeana George Haffnera, który przywędrował do Gdańska w szeregach francuskiego wojska, dzięki jego aktywności rozpoczęła się kąpieliskowo-uzdrowiskowa kariera Sopotu.

Innym ciekawym tematem jest przebudowa fortyfikacji Góry Gradowej, po której przetrwała Redita Napoleońska – wyjątkowy zabytek fortyfikacyjnej sztuki.

Wspomniane tematy nie przeważają nad wielkimi kosztami napoleońskich marzeń o imperium. Jedno jest za to pewne – warto nabyć promowaną książkę i zanurzyć się w niuansach napoleońskiego Gdańska…

INFORMACJE
Promocja książki „Klucz do wszystkiego”
Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie, poziom „0”, ul. Wielkie Młyny 16;
Data wydarzenia – 14 grudnia 2022 (środa), godz. 16.30-17.30;
Wstęp: wolny