Pomniki

Cmentarz Żołnierzy Francuskich

InfoGdansk
10 marca, 2016
Zdjęcie: Cmentarz Żołnierzy Francuskich

Na cmentarzu złożono szczątki żołnierzy francuskich, których na polskich ziemiach zginęło niemało…Ginęli podczas napoleońskich kampanii (1806-1813), umierali jako wojenni jeńcy w okresie I i II wojny światowej. Najwcześniej jednak francuska krew została przelana w roku 1734, gdy katastrofą zakończyła się burbońska ekspedycja idąca z odsieczą królowi Leszczyńskiemu.

Francuskie wątki w gdańskiej historii

Jako datę założenia cmentarza liczne opracowania podają rok 1967, jednak znawcy tematu podważają te informacje i mówią o rozpoczęciu prac projektowych dwadzieścia lat wcześniej.

Nekropolia utrzymana jest w bardzo dobrym stanie, co wynika też z gruntownych prac renowacyjnych przeprowadzonych w 2002 roku.

Po przejściu przez cmentarną bramę widać rzędy regularnie ustawionych krzyży, między nimi od czasu do czasu muzułmańskie nagrobki. Po stronie lewej pomnik w postaci trzech smukłych krzyży z francuską sentencją, która w tłumaczeniu na język polski oznacza: „Jego syn umarł za Francję w Polsce. Wdzięczna Republika Francuska”. Sporo w tym zniekształcającej historyczną prawdę propagandy, bo na przykład wielu Francuzów oddało życie nie za Ojczyznę, lecz za nieposkromione ambicje Napoleona

Prezydenci Francji w Gdańsku

Na cmentarzu złożono prochy około 1500 francuskich obywateli. W trakcie prac budowlanych znaleziono w tym miejscu szczątki napoleońskich żołnierzy, co oznacza, że nieświadomie, lecz doskonale wybrano lokalizację nekropolii. Cmentarz odwiedzili i uhonorowali dwaj francuscy prezydenci: Charles de Gaulle i Francois Mitterrand.