Pomniki

Pomnik Więźniów Podobozu Stutthof w Kokoszkach

InfoGdansk
31 marca, 2016
Zdjęcie: Pomnik Więźniów Podobozu Stutthof w Kokoszkach

Pomnik jest zlokalizowany w gdańskiej dzielnicy Kokoszki przy skrzyżowaniu ulic Nowatorów i Maszynowej. Monument odsłonięto w 1984 roku, upamiętnieniu nadano formę głazu narzutowego z tablicą.

Na tablicy inskrypcja: „NA WIECZNĄ CHWAŁĘ I PAMIĘĆ WIĘŹNIÓW PODOBOZU STUTTHOF W KOKOSZKACH MĘCZONYCH I POMORDOWANYCH PRZEZ HITLEROWSKICH LUDOBÓJCÓW W LATACH 1944-1945”.

Pomnik upamiętnia ofiary działającej w okolicy filii niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. W tym podobozie od września 1944 r. przebywali żydowscy więźniowie z Polski, Francji, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec i Węgier.

Więźniów dowożono do gdańskiej stoczni Schichaua, tam pracowali m.in. przy budowie okrętów podwodnych, schronów przeciwlotniczych, później również przy wznoszeniu polowych fortyfikacji. Ze względu na niewystarczające wyżywienie, niewłaściwą odzież i wyczerpującą pracę – śmiertelność wśród więźniów była bardzo wysoka.

W latach powojennych na obszarze Kokoszek kilkukrotnie znaleziono zbiorowe mogiły ze szczątkami więźniów.