Pomniki

Pomnik Ofiar Wybuchu w Emaus

InfoGdansk
31 stycznia, 2017
Zdjęcie: Pomnik Ofiar Wybuchu Gazu w Emaus

Monument upamiętnia tragedię z 1 lutego 1976 roku, gdy wybuch gazu w budynku przy ul. Struga 12 zabił 17 osób. Przyczyną katastrofy było rozszczelnienie ułożonej w pobliżu rury gazowniczej. Paradoksalnie budynek nie był w gazową instalację wyposażony, jako przyczynę tragedii wskazano eksplozję oparów zgromadzonych w piwnicy po powstaniu uszkodzenia.

Pomnik odsłonięto w dniu 29 X 2014 roku u zbiegu ulic Kartuskiej i Łostowickiej. W ceremonii wzięli udział m.in. dawni mieszkańcy zniszczonego budynku. Na pięciotonowym głazie zamieszczono tablicę z nazwiskami ofiar i okolicznościową sentencją.

Pomnik został wystawiony dzięki zaangażowaniu pani Justyny Manuszewskiej.